Afbeelding
Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Raadspraat

Afwegingen

Het eerste jaar als raadslid van onze gemeente zit er voor mij bijna op. Een goed moment om eens terug te blikken. Zomaar een paar opvallende zaken.

Ten eerste. De belangstelling voor de vergadering vanuit de inwoners is heel wisselend. Gaat het om ontwikkeling rondom woonsituaties dan is er veel belangstelling. Komt bijvoorbeeld de begroting of Drechtsteden aan de orde dan is het aanzienlijk rustiger. Voor een deel is dat logisch. Immers ontwikkelingen van wijken of industrieterrein raken uw directe leefomgeving. Aan de andere kant, een begroting geeft aan wat de gemeente het komende jaar van plan is en dat raakt u ook direct, niet in het laatst soms in uw portemonnee.

Het is voor ons als raadsleden (volksvertegenwoordigers!) goed om te horen wat er leeft. Dat kan door zichtbaar en benaderbaar te zijn. U bent echter ook hartelijk welkom om uw vragen en zogen met ons te delen, door langs te komen tijdens de fractievergadering. De data en tijden vindt u op de gemeentepagina in het Kompas.

Een ander punt: bij het lezen van de stukken en het luisteren naar de informatie door deskundigen en betrokkenen denk ik dan vaak: het is best ingewikkeld allemaal. Er zijn ook veel belangen in het spel. Niet alleen financieel, ook als het gaat om woongenot. De gemeente is in ieder geval gebonden aan normen en voorschriften. Maar ook als een plan daaraan voldoet, wil dat nog niet zeggen dat de gevolgen wel mee vallen. Het is onze taak hierin een juiste afweging te maken.

Nu we als ChristenUnie (weer) deelnemen aan het college willen we juist dat steeds in het oog houden. Hoe houden we ons dorp voor iedereen aantrekkelijk en leefbaar. Daarbij moeten we juist ook oog houden voor die inwoners die moeilijker voor hun belangen op kunnen komen.

Wim IJzerman, raadslid ChristenUnie