Streep door Lamaland

H'VELD-G'DAM De plannen voor een indoorspeeltuin bij zwembad De Duikelaar en het openstellen van de buitenbaden zijn van de baan. De twee ondernemers van Lamaland en ontwikkelaar Herkon hebben zich teruggetrokken uit het project. Dat staat in de perspectiefnota van de gemeente.

,,Na diverse verkenningen – zowel door gemeente als marktpartijen - hebben initiatiefnemers en de potentiële ontwikkelaar/bouwer zich teruggetrokken", schrijft het college. De gemeente bekijkt welke mogelijkheden er verder zijn voor de ,versterking van het sportcomplex Sluisweg.
De twee ondernemers Johan Stam en Lars Zuidinga hadden het voornemen om op het zwembadterrein een indoorspeeltuin te realiseren. Naast Lamaland, zoals het speelparadijs zou gaan heten, wilden Stam en Zuidinga ook de buitenbaden gaan exploiteren, inclusief een horecavoorziening. In de zomer van 2017 tekenden de ondernemers daarvoor een intentieovereenkomst samen met ontwikkelaar Herkon en de gemeente.

door Ward den Besten

Het plan om de buitenbaden van De Duikelaar weer in gebruik te nemen was een van de speerpunten van het vorige college. Ook in het huidige collegeprogramma wordt een buitenzwembad ,,een toegevoegde waarde'' genoemd voor de maatschappelijke voorzieningen in het dorp. Het plan zou deze periode beoordeeld worden op ,,aanvaardbare risico's voor de gemeente waar het gaat om (toekomstige) financiële lasten''. De gemeente sloot de bassins destijds als bezuinigingsmaatregel.

De resultaten van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek van de indoorspeeltuin en openstelling van de buitenbaden worden naar de gemeenteraad gestuurd. ,,Dit om te bepalen wat de (nieuwe) projectopdracht wordt voor de invulling van het zwembadterrein'', aldus het college.

a[lees meer op www.hetkompashardinxveld-giessendam.nl