Afbeelding
Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Raadspraat

Woning zoeken?

Zoals raadslid Wim Ijzerman vorige week in deze column al aangaf, blijkt de belangstelling voor vergaderingen van de Gemeenteraad wisselend te zijn. Er is meer belangstelling voor vergaderingen waarin het wonen in onze gemeente aan de orde komt dan voor vergaderingen waarin over andere onderwerpen gesproken wordt.

En dat is ook wel logisch, wie wil er nu niet in Hardinxveld-Giessendam wonen?

Nog steeds is de vraag naar woningen groter is dan het aanbod. Dat geldt voor alle categorieƫn woningen, maar in het bijzonder voor sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

De gegadigden voor dit soort woningen zijn vaak plaatselijk gebonden en hebben meestal de minste financiƫle mogelijkheden om elders in de streek een woning te bemachtigen.

Als we de wachttijd, dat is de tijd in jaren vanaf de eerste inschrijving tot aan toewijzing van een woning, vergelijken met die van andere gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, dan staat qua lengte Hardinxveld-Giessendam (na Leerdam) op de hoogste plaats. De wachttijd bij ons was in 2017 4 jaar en dat is momenteel nog ongeveer hetzelfde. In Leerdam was het 4,3 jaar en in Gorinchem 3,4 jaar. Landelijk was dat 9 jaar, maar dat komt door de vraag in de grote gemeenten.

Aan het gemeentebestuur om er voor te zorgen, dat er dus meer woningen in de categorie sociale huur en betaalbare koop beschikbaar komen. Dat kan door meer van dit soort huizen te bouwen of doorstroming bij het zogenaamde scheefwonen te bevorderen.

Binnenkort komen er in de Raad diverse beslispunten en visies over het wonen in de (nabije) toekomst aan de orde. Als u belangstelling heeft voor de opvattingen van de verschillende partijen in de Gemeenteraad hierover, houdt dan de agenda's van de Raad, die iedere week in Het Kompas worden gepubliceerd, in de gaten.

Karel May, burgerraadslid PvdA