Een van de winnende foto's van de fotowedstrijd.
Een van de winnende foto's van de fotowedstrijd. Cees Vermeulen

Nieuwe fase voor project Landschap

H'VELD-G'DAM Het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden staat volop in de belangstelling. Bij de overheid en nadrukkelijk ook bij maatschappelijke organisaties en dan veelal rechtstreeks vanuit het werkveld. Het project Denkend aan Holland, van Den Hâneker, is daar een voorbeeld van. De tweede van de uit drie fasen bestaande uitvoering is intussen opgestart.

Denkend aan Holland is vooral bedoeld om kennis te maken met het landschap. Door allerlei ontwikkelingen op diverse niveaus wordt het zo kenmerkende veenweidelandschap wat naar de achtergrond gedrukt. Bestuurlijke veranderingen, economische groei en de problematiek in de landbouw en veeteelt zijn voorbeelden van zaken die zoveel aandacht vergen, dat het landschap wat wordt vergeten. Toch is ons landschap het zeker waard om haar karakteristiek te behouden, ook met de aanpassingen die noodzakelijk zijn.

Bij dit project gaan de bewoners en bezoekers van de streek het landschap beleven. Dat gaat verder dan praten over het landschap. Meer in het landschap aan de gang gaan en laten zien hoe mooi het is. Daarvoor is een reeks aan activiteiten ontwikkeld, zoals het maken van routes voor onder meer wandelaars en fietsers, een film, een beleving in Kinderdijk, fotowedstrijden, presentaties, teken- en schilderworkshops en een educatief element. Het startmoment hiervan is afhankelijk van de financiële middelen. Daaraan wordt op dit moment hard gewerkt.

Het slot van fase 2 bestaat uit een tentoonstellingenreeks in musea en andere expositieruimten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer een onderwerp uit gaat beelden dat op de een of andere wijze iets met het landschap te maken heeft.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding