ADRA collecteweek

H'VELD-G'DAM Van 1 t/m 6 juli vindt in Hardinxveld de jaarlijkse collecte plaats van hulporganisatie ADRA.

ADRA Nederland is een middelgrote ontwikkelingshulporganisatie, actief in meer dan 130 landen. Jaarlijks houdt zij een collecte op diverse plaatsen in Nederland. Dit jaar collecteren vrijwilligers van ADRA om jonge meisjes te beschermen tegen de seksindustrie in Thailand met het project Keep Girls Safe.

Meisjes in Thailand zijn kwetsbaar en hebben bescherming nodig en daar wil ADRA Nederland samen met ADRA Thailand wat aan doen. ADRA gebruikt de giften onder andere voor het:bieden van onderdak aan meisjes die direct gevaar lopen op misbruik en uitbuiting, het organiseren van bewustwordingsprogramma’s voor deze risico-meisjes en alle dorpelingen en het bieden van een studiebeurs aan meisjes. om naar school te gaan en zo de financiële lasten van de ouders te verlichten. Verder regelt de stichting een wettelijke status voor deze kwetsbare meisjes en helpen ze mee met het vormen van een meisjesnetwerk om elkaar te steunen en andere kwetsbare meisjes te alarmeren.