'Woonbeleid negeert sociale huursector'

'College laat huurders volledig in de kou staan'

H'VELD-G'DAM In het woonbeleid van Hardinxveld wordt de sociale huursector volledig genegeerd. Tot die slotsom komt Stichting Huurdersraad na het aanhoren van de raadsvergadering van donderdag. Daarin werd de Lokale Paragraaf Wonen vastgesteld, die een uitwerking is van de regionale Woonvisie van de Drechtsteden.
De huurdersvereniging van woningbouwcorporatie Fien Wonen heeft met gekromde tenen naar de vergadering geluisterd. Volgens de Huurdersraad laten het college en de gemeenteraad de huurders van de sociale sector volledig in de kou staan. Ze wil dat er harde afspraken gemaakt worden over het aantal te bouwen sociale huurwoningen, omdat een tekort dreigt.

In de Lokale Paragraaf Wonen wordt de nadruk gelegd op flexibiliteit. Er moet gebouwd worden naar de behoefte van de inwoners en daarnaast een kleine bijdrage geleverd worden aan de regionale woonambitie. De gemeente wil meer duurdere koopwoningen bouwen. De bouw van sociale huurwoningen heeft minder prioriteit.

Bijna alle partijen kunnen zich vinden in de lokale woonvisie. Ze benadrukken dat met alle doelgroepen rekening moet worden gehouden en dat om die reden doorstroming op de woningmarkt van groot belang is. Alleen de PvdA stemde tegen het voorstel. Die wil dat als er nieuwe woningen gebouwd worden 30 procent sociale huur is. Een norm die de gemeente vroeger hanteerde, maar sinds een aantal jaar is losgelaten. Ook de Huurdersraad is daar voorstander van.


De brief van Fien Wonen is overigens een stuk milder dan de reactie van de Huurdersraad. Daarin staat dat de woningcorporatie enthousiast is over de Hardinxveldse woonvisie. Wel wordt een aantal aandachtspunten meegegeven.

Volgens Fien Wonen had in het beleid de (omvang van de) sociale opgave en uitvoering verder aangescherpt kunnen worden. De komende jaren is namelijk ,behoefte aan een groeiende socialehuurwoningvoorraad. Maar sterke bewoordingen, zoals die van de Huurdersraad, komen in de brief van Fien Wonen niet terug.

p[ Lees het complete verslag van deze raadsvergadering op www.hetkompashardinxveld-giessendam.nl