Schuiven met zorggeld

door Ward den Besten

H'VELD-G'DAM Het overschot op de jaarrekening van Hardinxveld van 2018 is minder groot dan vooraf begroot. Het positief resultaat van bijna vier ton, waar het college op hoopte, is uiteindelijk nog geen 30.000 euro geworden.
De discussie over de financiële verantwoording van het afgelopen jaar ging vooral over de bestemming van het geld binnen het sociaal domein. Omdat de kosten van de zorgtaken van de gemeente sinds de decentralisatie onzeker zijn, is in het verleden besloten eventuele overschotten binnen het sociaal domein in een apart potje te stoppen. Het college wil dat bedrag nu echter toevoegen aan de algemene reserve.

p[ Lees meer op www.hetkompashardinxveld-giessendam.nl