Afbeelding
Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Raadspraat

Zorg voor elkaar


Er spelen in de gemeenteraad op dit moment onderwerpen zoals het sociaal beleid en de jeugdhulp. Voor de CDA-fractie zijn de onderwerpen ''Zorg voor elkaar'' en ''Familie en gezin'' belangrijk. Van belang is dat iedereen een volwaardig bestaan heeft waarbij zoveel mogelijk mensen een eigen baan hebben.
Tijdens een bijeenkomst in de Drechtsteden hoorde ik dat 1 op de 5 van de Nederlandse gezinnen financiële zorgen hebben. Dat is erg veel. Het vermijden van schulden voorkomt veel zorg en ellende. Hoe kan bijvoorbeeld schuldhulpverlening financiële zorgen voorkomen?
En dan het leenstelsel. Gelukkig is het einde in zicht van het leenstelsel voor studenten. Het leenstelsel kent veel nadelen. Het geleende geld moet worden terugbetaald. Het leenstelsel heeft een slechte invloed op gezinnen met financiële zorgen. Ouders zullen, als het even kan, moeten bijdragen om te voorkomen dat de studieschulden te hoog oplopen.

Tenslotte de jeugdhulp: op de lange termijn moet de jeugdhulp betaalbaar blijven. Er mogen geen kinderen tussen wal en schip vallen. We moeten voorkomen dat kinderen onnodig uitstromen naar dure voorzieningen. Kinderen die hulp moeten krijgen, behoren deze hulp te krijgen. Gemeenten hebben immers een zorgplicht. We moeten echter ook voorkomen dat onnodig gebruik wordt gemaakt van de jeugdhulp. Een maatschappelijk debat is nodig over het onnodig etiketten plakken. Zijn we niet doorgeschoten in etiketten plakken? Krijgen kinderen niet te snel een label opgeplakt? Wat vindt u?

Timon van Zessen, CDA raadslid

Informatieavond slechthorendheid

DORDRECHT Gehoorverlies is een veelvoorkomend probleem maar daarmee niet minder ingrijpend. Waar wordt het door veroorzaakt, wat is eraan te doen maar vooral: hoe ga je ermee om? Die vragen en de antwoorden erop staan centraal tijdens een informatiebijeenkomst van Stichting Hoormij/NVVS en de afdeling keel-neus-oorziekten van het Albert Schweitzer ziekenhuis, op woensdag 23 oktober. De avond duurt van 19.00 tot 21.30 uur en vindt plaats in het auditorium van de ziekenhuislocatie Dordwijk.
De avond is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via www.asz.nl/agenda, kijk bij 23 oktober.