Buurtbemiddeling helpt mee aan een beter contact tussen buren.
Buurtbemiddeling helpt mee aan een beter contact tussen buren. Spangen

Als buren er samen niet uit komen

GORINCHEM Een burenruzie die op televisie gesust wordt, staat garant voor hoge kijkcijfers. Televisiekijkend Nederland is er gek op. Opmerkelijk, want slechte omgang met de buren is juist voor veel mensen een grote angst is. Een burenruzie kan verstrekkende gevolgen hebben.

door Mirjam de Swart

Ten opzichte van 2017 hebben woningcorporaties meer meldingen binnengekregen over geluidsoverlast, vervuiling, verwaarlozing en agressief gedrag. Buurtbemiddeling draagt in 70% van de gevallen bij aan een oplossing, zo blijkt uit de cijfers van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

8 op de 10 gemeenten maakt gebruik van buurtbemiddeling. De buurtbemiddelaar heeft bij burenruzies een begeleidende rol. Hij brengt de kemphanen bij elkaar op neutraal terrein en probeert ze door middel van een kosteloos gesprek nader tot elkaar te brengen. In de gemeente Molenlanden is Buurtbemiddeling zo'n drie jaar actief. Welzijnsorganisatie ElkWelzijn is verantwoordelijk voor buurtbemiddeling in een gebied dat globaal gezien van Kinderdijk tot aan Dodewaard reikt. In Hardinxveld-Giessendam is MEE de uitvoerende partij.

Bij ElkWelzijn zijn zo'n 70 vrijwillige buurtbemiddelaars actief. Allemaal volgden zij een tweedaagse training. De getrainde bemiddelaars luisteren naar het verhaal van beide buren. Ze proberen vervolgens het gesprek tussen beide buren op gang te brengen. Dit gebeurt op neutraal terrein. Overigens is het niet aan de buurtbemiddelaar om uit te zoeken wie er nu wel of geen gelijk heeft in het conflict.

Hoewel Buurtbemiddeling in 70% van de gevallen tot een oplossing leidt, zijn er ook conflicten die niet op te lossen zijn. Beide buren moeten bereid zijn om met elkaar om de tafel te gaan zitten. Als die bereidheid er niet is, kunnen ook de buurtbemiddelaars weinig voor de mensen doen.

Voor meer informatie: www.elkwelzijn.nl/buurtbemiddeling, buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl of 0345-515227.

Lees op de website het interview met Buurtbemiddelaar Mathieu. Open de camera op je smartphone en scan de QR-code.

Afbeelding