[Chr.Gereformeerde kerk 'Beth-El'] 23/6 9:00u, ds C.P. de Boer, Heilig Avondmaal; 16:00u, ds C.P. de Boer;

Chr.Gereformeerde kerk (EH) 23/6 9:30u, ds D.J. van Vuuren; 17:00u, stud S.M. Buth;

Geref.kerk (PKN) 23/6 9:30u, mw ds S van Meggelen(Breda); 18:00u, ds A.l.Veerman, Zondag met...Ruard Ganzevoort;

Gereformeerde gemeente 23/6 12:30u, ds. A.T. Huijser, Heilig Avondmaal; 18:30u, ds. A.T. Huijser;

Grote kerk (PKN/Hervormd) 23/6 9:30u, ds J.W. Sparreboom, H. Avondmaal; 18:00u, ds J.W. Sparreboom, H. Avondmaal; 18:00u, ; 18:30u, ;

MK 23/6 8:45u, ds G.C. Bergshoeff (Scherpenzeel), H. Avondmaal; 11:00u, ds L.W. den Boer, H. Avondmaal; 16:30u, Ds. A. Jonker (Putten), H. Avondmaal + dankzegging; 18:30u, ds L.W. den Boer, Dankzegging H. Avondmaal;

Rooms-katholieke kerk 23/6 9:30u, ;

Volle Evang.gem. 'Nieuw Leven' 23/6 10:00u, ;

Vrijzinnige Geloofsgem. 23/6 10:00u, Dr. A.P.B. van Meeteren;

Evang.Chr.gem. Rehoboth 23/6 9:30u, dienst. Info: www.rehobothsliedrecht.nl;

Jong en Vrij Sliedrecht 23/6 10:30u, samenkomst;

Open spreekuur

SLIEDRECHT De nieuwe predikant van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht, ds. Alexander Veerman, houdt sinds kort op de woensdagmorgen een open spreekuur voor iedereen die iets wil vragen, zijn of haar hart wil luchten of een zegen wil vragen. Dit spreekuur wordt gehouden in De Voorhof, Middeldiepstraat 6 op de woensdagmorgen van 9.45 uur tot 11.00 uur, tenzij er sprake is van crisispastoraat. Dit wordt dan aangegeven.

Kom op de koffie

SLIEDRECHT Woensdag 26 juni wordt er in het ontmoetingscentrum De Voorhof, Middeldiepstraat 6, van 10.00 uur tot 12.00 uur weer een inloopochtend gehouden voor iedereen, van jong tot oud. Op deze ochtend is er, onder het genot van koffie of thee, gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Brandweerliedjesfestijn

SLIEDRECHT Kinder- en tienerkoor Mattánja houdt zaterdag 22 juni vanaf 14.30 uur een brandweerliedjesfestijn bij de brandweerkazerne in Sliedrecht voor iedereen.