Afbeelding
Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Raadspraat

Vertrouwen

De overheid is er voor alle burgers, althans dat behoort zo te zijn. En als dat zo is, dan kunnen burgers ook vertrouwen hebben in die overheid. Helaas lijkt dat vertrouwen in de overheid steeds minder te worden. Landelijk en ook Europees zijn er volop voorbeelden, die op gespannen voet staan met het vertrouwen van de burger. Maar ook gemeentelijk staat het vertrouwen onder druk, terwijl een gemeenteraad is gekozen door de burgers en daarom pal moet staan voor de belangen van die burgers én de gehele gemeente. Vaak zijn er tegengestelde belangen en al vaak hebben we een wethouder horen zeggen: "We kunnen het niet iedereen naar de zin maken." Dat betekent meestal dat door gemeentelijke plannen een groep burgers nadeel ondervindt. De gemeente (lees college, raad en ambtenaren) zou dan een moeilijke, maar weloverwogen keuze moeten maken om de nadelen voor de burgers tot een minimum te beperken, waarbij het plan dan niet geheel volgens de wens van gemeente zelf of de projectontwikkelaar kan worden uitgevoerd, want ook in die richting geldt: "We kunnen het niet iedereen naar de zin maken." Daar komt bij dat de gemeente eerlijk naar de burger moet zijn. Als bijvoorbeeld in een gemeentelijke structuurvisie is vastgelegd dat langs de dijkbebouwing, hoogbouw niet past, is dat duidelijk naar de burger. Maar als het financieel wat beter uitkomt om langs de rivier hoogbouwappartementen te bouwen en de structuurvisie daar op wordt aangepast, is dat een enorme aanslag op het vertrouwen van de burger. Momenteel zijn er groepen ontevreden burgers langs o.a. Rivierdijk (zowel in Beneden- als Boven-Hardinxveld), Buitendams, Centrum, Nieuweweg en Peulenstraat-zuid, die niet zozeer tegen de noodzakelijke (woningbouw)plannen zijn, maar soms tegen details en meestal tegen de wijze waarop zij vinden dat de gemeente dit doordrukt. Los van wat de juiste oplossingen zouden zijn, is dit stukje daarom misschien niet zozeer aan de burger gericht, maar meer aan de gemeente zelf!

Max van den Bout

Raadslid PvdA