Buurtbemiddeling zoekt vrijwilligers

H'VELD-G'DAM De gemeente Hardinxveld-Giessendam, Woningcorporatie Fien Wonen, Politie Lek en Merwede en MEE-Vivenz hebben de handen ineen geslagen en het startsein voor Buurtbemiddeling gegeven.

Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om problemen en ruzies tussen buren aan te pakken. Bemiddelaars bieden hierbij onafhankelijke gespreksleiding. Deze dienstverlening is gratis voor alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam.

Ondertussen zijn er een aantal buurtbemiddelaars geworven. Om het team voor Hardinxveld-Giessendam compleet te maken zijn ze nog op zoek naar 10 enthousiaste vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen een praktijkgerichte training aangeboden. Deze training duurt 5 avonden en staat gepland in maart en april.

Ook krijgen ze professionele ondersteuning bij de werkzaamheden en zijn de vrijwilligers welkom bij de intervisiebijeenkomsten. Nieuwe buurtbemiddelaars gaan altijd met een ervaren collega op pad. Wie een bijdrage wil leveren aan de leefomgeving en buurtbemiddelaar wil worden, kan contact opnemen via buurtbemiddeling@meeplus.nl of 078 750 89 00. Info: meeplus.nl/diensten/buurtbemiddeling/

Woensdagavond 18 maart 18.30-20.30 is er een voorlichtingsbijeenkomst over buurtbemiddeling in de Ducdalf, Scheldestraat 1 in Hardinxveld -Giessendam. Dan kunnen belangstellenden kennismaken met ervaren buurtbemiddelaars en hun werkzaamheden. Er is ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Workshops mono-printen

H'VELD-G'DAM In het kader van de huidige expositie Duizend Speldenprikken worden in Museum De Koperen Knop twee workshops mono-printen gehouden. Eén voor de jeugd en één voor de volwassenen. Bij allebei de workshops gaan de cursisten aan de slag met verf, papier en stof en aan het eind neemt men een uniek boekje mee naar huis. Neem eventueel een schort mee.

De leden van de textielgroep StiQS gebruiken de techniek van het mono-printen regelmatig in hun werk. Iedereen kan zich nu deze techniek eigen maken. De jeugdworkshop (bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar) is woensdag 25 maart en duurt van 14.00 tot 16.00 uur. De kosten hiervan zijn € 5,- per deelnemer. De volwassenen zijn welkom op donderdag 2 april en ook deze workshop vindt plaats van 14.00-16.00 uur. Zij betalen € 10,- per deelnemer.

Reserveren verplicht via 0184-611366, directiesecretariaat@koperenknop.nl of bij de balie van het museum.