Ingang Bonkelaarhuis
Ingang Bonkelaarhuis SWS

Begeleiding inburgering statushouders gaat over naar Het Bonkelaarhuis

Maatschappelijk

SLIEDRECHT - De begeleiding van de inburgering van statushouders wordt vanaf heden ondergebracht bij het sociaal team van de gemeente, gevestigd in Het Bonkelaarhuis. Aanleiding is de nieuwe ‘Wet Inburgering’ die op 1 januari 2022 in werking treedt.


De nieuwe ‘Wet inburgering’ heeft als doel om statushouders en gezinsmigranten zo snel mogelijk de taal en cultuur te leren en ze volledig te laten integreren. Gemeentes gaan per 1 januari 2022 een grotere rol spelen binnen dit traject en krijgen meer regie.

,,In Sliedrecht willen we dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Dat geldt ook voor statushouders”, vertelt wethouder Piet Vat. ,,Om de inburgering goed te laten verlopen, is het van belang dat we de hulpverlening en ondersteuning zo dichtbij mogelijk aanbieden. Vanuit ons sociaal team kunnen we de statushouders nog intensiever begeleiden, bijvoorbeeld met taallessen, financiële zaken en het vinden van werk.”


De verantwoordelijkheid van de gemeente begint met de nieuwe wet al in het asielzoekerscentrum (azc), op het moment dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) beslist in welke gemeente een vluchteling wordt gehuisvest. De gemeente houdt voortaan een brede intake met de inburgeringsplichtige nieuwkomer en stelt een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) op. De inburgering loopt via drie nieuwe leerroutes: De B1 route voor taal en (vrijwilligers)werk, de onderwijsroute gericht op jongeren en de zelfredzaamheidsroute, wanneer route 1 en 2 niet haalbaar zijn.


Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet is het financieel ontzorgen van de inburgeraar in de eerste zes maanden vanaf huisvesting. In deze periode is het de bedoeling dat de inburgeraar financieel zelfredzaam wordt. ,,Ter voorbereiding op onze nieuwe taken zijn we nu al bezig met een pilotprogramma om ‘best practices’ te verzamelen”, aldus Piet Vat. ,,Ons doel is om een omgeving te creëren waarin de inburgeraar grote, doorslaggevende stappen kan maken en zo snel mogelijk zelfstandig kan wonen, werken en leven.”


Met de begeleiding van statushouders vanuit het sociaal team komt de samenwerking met Participe ten einde. Participe heeft met de website ‘Welkom in Sliedrecht’ en vernieuwende projecten, zoals de Taaloefenplek, ervoor gezorgd dat statushouders de taal leerden en werk konden vinden.

,,In 2016 zijn we de samenwerking aangegaan met Participe. De werkwijze waarbij Participe binnen 9 maanden statushouders begeleidde richting reguliere voorzieningen sprak ons toen aan”, blikt Piet Vat terug. ,,Met de komst van de nieuwe Wet Inburgering moeten we als gemeente onze aanpak herzien. De huidige coördinator blijft aan en verricht voortaan de professionele begeleiding vanuit ons sociaal team in Het Bonkelaarhuis.”