Afbeelding
Sliedrects Dialect
Sliedrechts Dialect

Pffffffffffffff...

Column

Wat hebbe we lang stil motte zitte! Thuis kò je je aaige nog wel vermaoke, mor buiteshuis was ’t mor ’n saaie boel. Dan hè ’k ‘t nò nie êêns over lege terassies of winkels die mor mondjiesmaet ope wazze. Ik wil ’t deuze keer mor hebbe over ’t verêênigingsleve. Dan denk ie al gaauw aan sportclubs zôôas de voebalclub, de kurrefbal en de volleybal. Maondelang hebbe ze stilgelege. Wà traine mè mekaor en daer bleef ’t wel bij. Ik wil ’t deuze keer mor is dichbij huis houwe. Dut verhaoltjie is t’r êêntjie over ’t diëlectploegchie van de plaetselijke Historische Verêêniging. Gelukkig wazze die verhaoltjies nog elleke week te leze in ’t Kompas. Veddere aktivitaaite lagge op ’n lêêg pitjie. ‘t Meseum viel onder de verbooje teraaine volleges de coronaoregels, waerdeur ok de HVS, onze club, as beweuner van een ruimte, wier getroffe. Waainig of gêên ketakte dus! Clubaevendjies wazze uit d’n bôôze. Clubraaisies, ho mor. Genogt regels die dà tegehieuwe. De deur van ’t meseum was potdicht en terecht nog ok. Jammer, want ’t gebouw in de Kaarekbuurt was nog wel zô mooi opgeknapt!

Gelukkig het toch nie aalles stilgelege. De Stichting De Kaoi tastte weer is diep in de buidel en deur ‘n grôôte gift wier ’t Slierechs Meseum verzien van ’n primao luchdeurstrôôming en zonnepenêêle! Te bewondere vaalt al op ‘t ôôgenblik de tentôônstelling: ’Naer d’n dokter’. Op de Facebookpaoginao ’Sliedrecht Toen en Nu’ is al een leuk fillempie te zien as opwaaremertie. Laeter in ’t jaer komt ’r nog iets waerbij de tijd van de Bonkelaer met plaetjies en aander matterjaol nog is te beleve vaalt. Volop te doen dus en z? hoort ‘t toch! Leuk dat de nieuwe burregemêêster d’r ok zô over denkt. Hij was met de bakfiets en aal op bezoek in ’t meseum. Mooi toch! In ’t ’Onderhuys’ wier die bijgepraot en nae aflôôp kreeg tie ’t Slierechse Woordeboek mee naer huis. Wel makkelijk, zô ken die temenste aal onze verhaoltjies in de krant vollege!

Toch blijf ’t mor afwachte wat de toekomst ons zal brenge. De jaervergaodering wor al op pepier gedaen. Mag ie vanuit d’n huis mee beslisse of bevôôbeld de voorzitter wor herkoze. ’t Mò toch niet gekker worre! Hopelijk komt de viering van ‘t 40-jaerig bestaon van de club nie in gevaer! Je ben in deuze barre tijje echt naareges zeker van, hee!

Bas Lissenburg