Afbeelding
RIVM

Gemeente Sliedrecht zet in op verder verhogen vaccinatiegraad kinderziekten

Politiek

SLIEDRECHT De gemeente Sliedrecht zet zich doormiddel van een lokaal actieplan in op het verder verhogen van de vaccinatiegraad van kinderziekten, zoals de mazelen en de bof. Er is een stijgende lijn te zien in de vaccinatiegraad onder jeugdigen binnen Sliedrecht. De vaccinatiegraad onder jeugdigen binnen Sliedrecht blijft echter nog steeds achter op het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit recente cijfers van het RIVM. 

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 10 december 2019 over de lokale nota publieke gezondheid is de motie ‘Actieplan vaccinatiegraad’ aangenomen. Wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie), van Sociaal, Zorg en Welzijn, stelt het volgende in een college informatiebrief op 21 september 2021: ,,Er is een mooie stijgende lijn te zien in de vaccinatiegraad onder jeugdigen binnen Sliedrecht. Wel zien we dat Sliedrecht nog steeds achterblijft op het landelijk gemiddelde. Daarom blijven wij de komende jaren uiteraard inzetten op het verder verhogen van de vaccinatiegraad aan de hand van het lokaal actieplan.”

LOKAAL ACTIEPLAN Aan het woord is Brenda Rieke, communicatieadviseur van de gemeente Sliedrecht: ,,In onze lokale nota publieke gezondheid hebben we de volgende ambitie opgenomen: ‘Onze ambitie is ouders/opvoeders te helpen om een voor hen goede keuze te maken over wel/ niet vaccineren en om professionals nieuwe tools aan te reiken om vaccineren positief onder de aandacht te brengen.’

,,We hebben in samenwerking met diverse lokale maatschappelijke partners, zoals geloofsgemeenschappen, kinderopvang, onderwijs, verloskundigen en diverse partners uit zorg & welzijn, een lokaal actieplan opgesteld. Dit plan is in december 2020 vastgesteld. In het actieplan staan verschillende acties en inspanningen beschreven, die ervoor moeten zorgen dat de vaccinatiegraad stijgt.”

,,Er wordt ingezet op flexibilisering en modernisering van het vaccineren, informeren en het benutten van de sociale omgeving. Daarnaast wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd met de GGD Zuid-Holland Zuid en Jong JGZ, omdat deze organisaties regionaal bezig zijn met het vormgeven van acties om de vaccinatiegraad te verhogen. We zijn nog geen jaar met het actieplan aan de slag. Die tijd is nog te kort om op het landelijk gemiddelde te komen. Wel zien we dat de cijfers nu al een flinke stijgende lijn laten zien. Daar zijn we blij mee en geeft aan dat we op de goede weg zitten.”

door Lex van Steenis