VVD Sliedrecht
VVD Sliedrecht Richard van Hoek

RAADSPRAAT


Sliedrecht Noord

In een overleg met de raad zijn maandag de contouren van de ruimtelijke vernieuwing van Sliedrecht gedeeld. Hoe kan Sliedrecht de komende 20 jaar eruit komen te zien. Wij vinden dit een hele goede ontwikkeling!

We zijn blij dat er beeld en geluid komt bij de papieren plannen van Koers 2030. De komende tijd of jaren zullen we in de raad nog regelmatig spreken over mogelijkheden en zorgen. Er is gezocht in Sliedrecht naar woonruimte en dat is beperkt. De locatie Groen van Prinstererschool zouden wat mij betreft ook als woonruimte bestempeld moeten worden. Deze is (nu) niet meegenomen in de  berekening, dat komt hopelijk nog.

In de bestaande dorpskern is er te weinig plaats voor woningbouw. In de contouren is ten noorden van het spoor woonruimte ingetekend. Een ontwikkeling die we van harte ondersteunen, deze hebben we vier jaar geleden duidelijk uitgesproken! Er moet nog verder gerekend en getekend worden, voordat de spade de grond in gaat. Dat zal niet direct na de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn, maar dat er in Sliedrecht Noord gebouwd gaat worden staat voor ons vast! 

Het goede aan wat is gepresenteerd is dat er samenhang is gezocht tussen het bestaande en het nieuwe wonen in de polder. Met goede bereikbaarheid en een attractieve zone voor verbinden en zo de groei van Sliedrecht ondersteunen. Ik word hier heel blij van.

De plaatjes zijn mooi. Er wordt in samenhang gekeken naar mogelijkheden en hoe obstakels en barrières letterlijk overbrugd kunnen worden. Hopelijk dat van de pijn uit het verleden, waarbij de infrastructuur eerder belastend dan dienstbaar is ingericht, geleerd is. Dat wonen en werken met een in Sliedrecht goede bereikbaarheid voor de komende 20 jaar een logische keuze is voor onze inwoners hier te blijven wonen en we nieuwe bewoners kunnen verwelkomen.

Wat mij betreft mag de spade snel in Sliedrecht Noord de grond in.

[Roelant Bijderwieden, VVD Sliedrecht