Van links naar rechts: Gerard van de Graaf, Cor Terlouw en de huidige voorzitter John Peter Kuntz.
Van links naar rechts: Gerard van de Graaf, Cor Terlouw en de huidige voorzitter John Peter Kuntz. Eline Lohman

Atletiekvereniging Passaat: ‘Samenvoeging was juiste stap’

Atletiek

SLIEDRECHT/PAPENDRECHT Het is dit jaar 20 jaar geleden dat atletiekvereniging Passaat is ontstaan door het samengaan van AV Sliedrecht en ARSV Papendrecht. Op zaterdag 24 september vindt een jubileumfeest plaats bij het clubgebouw aan de Andoornlaan in Papendrecht.


door Eline Lohman


Uit allerlei windstreken van het land zijn ze samengekomen om over de geschiedenis van AV Passaat te praten: Gerard van de Graaf (86), van 1956 tot 1960 en van 1965 tot 1970 voorzitter van AV Sliedrecht; Cor Terlouw (77), van 1991 tot 1994 voorzitter van ARSV Papendrecht en de huidige voorzitter John Peter Kuntz (56). Via beeldbellen is ook Nico Kluwen (68) betrokken, die van 1994 tot 2002 de kar trok van ARSV Papendrecht. De mannen praten over de geschiedenis van de clubs en het samengaan 20 jaar geleden. In 1956 is AV Sliedrecht opgericht, in 1980 ARSV Papendrecht. In 2002 kwamen de clubs bij elkaar. Nico: ,,In Sliedrecht had je een sintelbaan, bij het station. In Papendrecht een grasbaan, op het Slobbengors. We hebben de koppen bij elkaar gestoken voor één gezamenlijke club. In eerste instantie was het de bedoeling dat er op de gemeentegrens een nieuwe atletiekbaan zou komen. Op het allerlaatste moment werd de stekker eruit getrokken en stonden we met lege handen. Het is nog altijd een raadsel waarom dit zo gebeurde. Maar toen kwam er een plan voor de huidige locatie in Papendrecht en dat is de plek geworden voor de samengevoegde clubs. Waarom die samenvoeging? Om elkaar te versterken. Dat bleek al tijdens de werkzaamheden, want met een hele groep vrijwilligers hebben we het gebouw afgebouwd. Met leden uit Papendrecht en Sliedrecht.” Ook Cor onderstreept het belang van de samenvoeging. ,,Dat is de juiste stap geweest. Anders waren misschien beide verenigingen ter ziele gegaan. Het ledenaantal van Sliedrecht nam namelijk af voordat de clubs samengevoegd werden. Ik heb een fijne tijd gehad bij de club. We groeiden met de leden naar elkaar toe. Op de baan waren we elkaars concurrenten en daarbuiten vrienden.”

APARTE VERENIGING Gerard kent AV Passaat niet zo goed - hij is zelfs voor het eerst in het clubgebouw - doordat hij al heel lang niet meer in de regio woont, maar haalt toch goede herinneringen op aan de atletiekvereniging zoals deze in Sliedrecht bestond. ,,Ik ben één van de oprichters van de voetbalvereniging in Sliedrecht, waar de atletiekvereniging eerst deel van uitmaakte. Maar toen de nadruk binnen de vereniging meer op voetbal kwam te liggen, zijn we apart verder gegaan. Dat had nog aardig wat voeten in de aarde, tot rechtszaken aan toe omdat de voetbalvereniging niet blij was dat wij zelf verder wilden. Maar uiteindelijk kwam er een aparte atletiekvereniging in Sliedrecht.” De mannen zien elkaar weer bij de jubileumviering op 24 september. Leden en oud-leden vieren dan feest. Zij kunnen zich nog aanmelden bij AV Passaat. John Peter kijkt ernaar uit. ,,We eindigen met een barbecue en feestavond. Mooi dat onze leden dit mee kunnen maken. We zijn ook trots op onze accommodatie, die in eigen beheer is en door veel vrijwilligers wordt onderhouden - daar zijn we heel blij mee - en zo in topconditie is. Door de jaren heen zijn we gegroeid naar een ledenaantal van 550 atleten. De jeugdafdeling is afgelopen jaren ook mooi gegroeid, maar er is altijd plaats voor meer leden.”

advertentie
advertentie