Joris Kaaks (bestuurslid), Aïsha Boelen (bestuurslid), Dave van Toledo (bestuurslid), John van Heteren (voorzitter), Henriëtte Schreuders (penningmeester), Chris den Breejen (secretaris) en Peronne van Kooij-Kraaijeveld (bestuurslid).
Joris Kaaks (bestuurslid), Aïsha Boelen (bestuurslid), Dave van Toledo (bestuurslid), John van Heteren (voorzitter), Henriëtte Schreuders (penningmeester), Chris den Breejen (secretaris) en Peronne van Kooij-Kraaijeveld (bestuurslid). DWF

Chris den Breejen nieuwe secretaris DWF

Waterpolo Deel je nieuws

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Sliedrechtse Zwem- en Polovereniging Door Water Fit (DWF) op 14 juli is Chris den Breejen benoemd tot secretaris. DWF was de afgelopen maanden naarstig op zoek naar een nieuwe secretaris, want deze functie is onontbeerlijk voor het bestuur. DWF is erg blij met de nieuwe bestuurssecretaris. Den Breejen is 28 jaar en is al een aantal jaar lid van het waterpoloteam. In het dagelijks leven is Den Breejen Continuous Improvement Specialist bij INBISCO Management Systems. Den Breijen kijkt uit naar deze nieuwe uitdaging. Zo’n 35 leden hebben gehoor gegeven aan de oproep om aanwezig te zijn op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van DWF. De ALV vond later plaats dan gepland in verband met de Corona-crisis. Dit jaar vond de ALV niet in Baan 7, de kantine van de zwem- en polovereniging, plaats maar in de sporthal. De jaarrekening 2019 werd goedgekeurd. Tevens is besloten om de contributie niet te verhogen. “Wat het effect van Corona is op de begroting 2020 is nog niet bekend”, aldus Henriëtte Schreuders, penningmeester. Daarnaast deed voorzitter John van Heteren een oproep om als een vereniging onderling meer te verenigingen: “We zijn constant op zoek naar mogelijkheden om leden en hun ouders/verzorgers meer te betrekken bij het vele werk wat gedaan moet worden binnen een vereniging.”
advertentie
advertentie