Een must voor elke Sliedrechter

Nieuws

Bij binnenkomst wordt de bezoeker er aan de hand van indringende foto’s van de Watersnoodramp weer eens aan herinnerd dat vrijwel heel West-Nederland minimaal een paar meter onder zeeniveau ligt. Geen Nederlander die niet weet dat de opwarming van de aarde in de toekomst ernstige gevolgen kan hebben en ook aan dit aspect wordt, weliswaar beknopt, aandacht besteedt.

Tentoonstelling ‘Dijkverzwaring op z’n Sliedrechts’ SLIEDRECHT - In de wisselzaal van het baggermuseum is op dit moment de expositie ‘Dijkverzwaring op z’n Sliedrechts’ te zien. De tentoonstelling laat de ingrepen zien die de laatste jaren zijn verricht aan de dijken die Sliedrecht tegen het water van de Beneden Merwede moeten beschermen en is tot stand gekomen in samenwerking met het Waterschap Rivierenland.

Door Jan Malschaert

Een van de leukste onderdelen van de tentoonstelling, met name voor bewoners van Sliedrecht, is de enorme luchtfoto van Sliedrecht omstreeks 1975. Op de foto is goed te zien hoe de dijk liep. Minstens even boeiend om te zien, zijn de enorme veranderingen die sindsdien hebben plaatsgevonden. Vervolgens is aan de hand van een overzichtskaart duidelijk gemaakt welke werkzaamheden er sinds medio jaren tachtig allemaal zijn verricht.

Voor de dijkverbetering heeft het Waterschap de Sliedrechtse dijk opgedeeld in zeventien dijkvakken, vanwege de elkaar noodzakelijk afwisselende soorten versterking. Alleen aan de vakken 11 tot en met 14 wordt nog gewerkt. Dit geldt ook voor de dijk die tot direct achter het museum is verlegd. Op die plek ligt nu in de beding van het gedempte Kleindiep een forse gronddijk. Op andere plekken moet een erosiescherm of een damwand voor de nodige bescherming zorgen. Vergeelde foto’s maken zichtbaar hoe op sommige plekken alleen de stenen van het trottoir de waterkering aan het oog onttrekken.

Gemeente wil second opinion

De expositie is des te meer de moeite waard door de actuele problemen rond het inmiddels beruchte dijkvak 14. Hans Wijn, conservator en beheerder van het museum, vertelt nog eens in het kort waarom de huidige problemen eigenlijk een ongelukkige samenloop van twee totaal verschillende zaken zijn. ,,De strekdam die de oever beschermde werd weggehaald. Hierdoor nam de waterdiepte binnen drie weken toe van 2,40 meter tot 9,15 meter. Daarnaast was er de melding van blindgangers. Om deze te vinden werd de ondoordringbare laag geperforeerd. Om de weggeslagen rivierbodem weer op te hogen werden er tonnen steen gestort. Daarom kunnen de aangebrachte damwanden bij dakvak 14 niet dieper in de bodem worden geslagen. Die pompen zijn natuurlijk een lapmiddel.” Ook de gemeente betwijfelt of de pompen een goede, structurele oplossing zijn. Daarom moet een commissie hen van een second opinion voorzien. Een van de leden is voorzitter van het Baggermuseum en emeritus hoogleraar waterbouwkunde te Delft, professor ingenieur d’Angremond.

Mochten er vragen zijn, geven de medewerkers, die vrijwel allemaal in de baggerindustrie werkzaam zijn geweest, met liefde uitleg.

advertentie
advertentie