Belastingplan 2008 door Tweede Kamer, Tablis zwaar teleurgesteld

Nieuws

SLIEDRECHT - Tot grote teleurstelling van de woningcorporaties is de Tweede Kamer op donderdag 22 november akkoord gegaan met het Belastingplan 2008. Hierdoor worden de corporaties per 1 januari aangemerkt als ondernemingen en moeten ze over al hun activiteiten winst- oftewel vennootschapsbelasting (VPB) gaan betalen.

Ook de directeur van Tablis Wonen, Hans Bleijerveld, steekt zijn ergernis over de maatregel niet onder stoelen of banken: ,,Wij zijn het absoluut niet eens met deze beslissing. Er vloeit nu geld weg naar de overheid dat eigenlijk ingezet moet worden volkshuisvesting. Als er een groot gedeelte van je geld weglekt, blijkt dat je een aantal investeringen moeilijker kan plegen. We weten nog niet welke consequenties dit precies gaat hebben, dat gaan we de komende weken uitzoeken en narekenen. Een effect kan een wijziging in het beleid zijn."

In het Kompas van vorige week rekende Andy Bijkerk, adjunct-directeur Tablis, globaal voor dat de maatregel Tablis zo'n twaalf miljoen euro gaat kosten, oftewel vijf procent van de omzet. De maatregel zal de overheid naar verwachting zo'n 500 miljoen euro opleveren. Wat kwaad bloed zet bij de corporaties is het feit dat ze als gewone ondernemingen beschouwd gaan worden. Ze beschouwen zich als maatschappelijke ondernemingen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de sociale woningbouw. Hier moet bij worden opgemerkt dat met de exploitatie van sociale woningbouw niet of nauwelijks winst wordt gemaakt. In sommige gevallen levert het zelfs verlies op. Dit compenseert een corporatie dan met de verkoop van huizen.

De woningcorporaties, verenigd in branche-organisatie Aedes, zijn niet alleen tegen de belastingmaatregel omdat ze vinden dat ze ten onrechte als gewone onderneming worden bestempeld. Eerder dit jaar sloot Aedes namelijk al een akkoord gesloten met minister Vogelaar (Wonen, Werk en Intergatie). De corporaties hebben daarin toegezegd om gezamenlijk 2,5 miljard euro, verspreid over tien jaar, te investeren in de veertig zogenaamde Prachtwijken. Ook Tablis is aangesloten bij Aedes.

Tablis-directeur Bleijerveld: ,,In dat akkoord gaat heel veel geld zitten, maar Tablis en de andere Aedes-leden stemmen in omdat dit geld bestemd is voor woningbouw. Tijdens het congres van afgelopen vrijdag is een Aedes heeft zijn leden opgeroepen om fel verzet te voeren tegen de vennootschapsbelasting. Dit zal gebeuren, mits de minister de scherpe kantjes van de belasting haalt."

In december spreekt de Eerste Kamer zich over het Belastingplan 2008 uit. Aedes heeft al aangekondigd bij aanname een kort geding tegen de Staat te starten. Hans Bleijerveld: ,,De zwakken van de samenleving worden sowieso de dupe. Het kabinet heeft ook bepaald dat we de huur niet mogen verhogen, maar dan zal het betekenen dat je woningen bijvoorbeeld niet kunt opknappen. Belasting over sociale woningbouw is gewoon een onverantwoordelijke actie van het rijk."

advertentie
advertentie