Raad: ‘OUW slopen of niet?’

Nieuws

Ed Jonkers, hoofd Wonen, vertelde de raadsleden over de stand van zaken en wat corporatie Tablis met zijn woningbezit in de OUW van plan is: ,,De Oude Uitbreiding West staat bij ons met stip bovenaan voor herstructurering.” Tablis heeft inmiddels contact met de bewoners opgenomen en er is een klankbordgroep in het leven geroepen. De woningcorporatie ziet na de herstructurering het liefst hetzelfde aantal van 224 woningen in de wijk terugkomen. Jonkers: ,,Ons uitgangspunt is altijd één op één terug bouwen. In het geval van de OUW ontkom je dan alleen niet aan een vorm van hoogbouw.”

Tablis wil met herstructurering wijk aan de slag SLIEDRECHT - De gemeenteraad heeft niet ingestemd met de eerste versie van de startnotitie over de verbetering van de woonwijk Oude Uitbreiding West (OUW). De reden hiervoor is met name de onduidelijkheid over de vraag of de bestaande bebouwing wel of niet gesloopt moet worden. De raadsleden kregen de startnotitie voorgelegd tijdens de commissievergadering Ruimte en Groen van maandag 26 november.

Mocht er om wat voor reden worden besloten om geen enkele vorm van hoogbouw te realiseren, dan betekent dit dat een deel van de huidige bewoners niet in de wijk kan terugkeren. Timo Pauw rekende aan de hand van de eerdere nieuwbouw aan de Westerstraat uit dat er zonder hoogbouw zo’n veertig woningen minder terug kunnen komen. Kees de Jongh is de betrokken projectleider: ,,Dat klopt globaal wel. Wij gaan in zo’n situatie uit van minimaal 80 procent.”

Vanuit de raad werd er bij Tablis op aangedrongen om ook de particuliere huiseigenaren te benaderen. Het idee hierachter is dat deze huizen ook in de plannen worden opgenomen. Daarmee kan in hun ogen worden voorkomen dat de wijk in de toekomst verschillende gezichten krijgt. Ed Jonkers raadt de particuliere huiseigenaren aan om met hun buren om de tafel te gaan zitten om daarna in groepsverband Tablis te benaderen.

De belangrijkste vraag rond OUW die naar voren kwam, was echter die van slopen of niet? De startnotitie wekte bij de raad de indruk dat hier nog onderzoek gedaan gaat worden, maar volgens Tablis is sloop inmiddels vereist. Jonkers: ,,De buitenschil mag er dan nog zo aardig uit zien. Toch zijn groot onderhoud of renovatie niet meer verantwoord.” Vervolgens bleek, na veel heen en weer gepraat, dat de raad eigenlijk pas over de startnotitie wil oordelen wanneer duidelijk is of de Oude Uitbreiding West gesloopt moet worden of niet.

Projectleider De Jongh: ,,Het enige is dat iedereen ineens lijkt te weten hoe ons bezit er bij staat. Natuurlijk ziet het er van buiten nog goed uit. Het is ook niet zo dat wij het leuk vinden om te slopen. De gewenste rapportage gaat in ieder geval naar de gemeente. Wij hopen half 2009 met de uitvoering te kunnen beginnen.”

advertentie
advertentie