Meester Wim krijgt eigen plein

Nieuws

,,Ik ontdekte op de HBS dat er al heel veel jongetjes straaljagerpiloot wilden worden en ik had nog hoogtevrees ook. Dus al gauw kwam het ‘eureka’ gevoel: ik word onderwijzer.” Na zijn diensttijd begon hij in 1969 op de Albert Schweitzerschool. Per 1 januari 1975 werd hij onderwijzer op de Henri Dunantschool. Het volgende schooljaar was hij er al schoolhoofd. In 1984 kwam daar kleuterschool De Paddestoel bij. In 1999 volgde de Roald Dahlschool en was hij directeur op twee basisscholen. Sinds augustus 2006 is Philipse op beide locaties weer groepsleerkracht. ,,Door een burn out en andere gezondheidsproblemen wilde ik weer ‘gewoon’ onderwijzer worden. Ik vroeg me af wie er uiteindelijk nog mee gebaat was, dat ik directeur zou blijven. De kinderen niet, de collega’s niet en ikzelf ook niet. Het zit niet in mijn karakter om dingen half te doen. Zowel wethouder Hennie van Kooten en beleidsambtenaar onderwijs Wim Hokken hebben me hierin op een indrukwekkende manier ondersteund. Hun medewerking en begrip, maar ook de collega’s van beide scholen speelden rond die keuze een fantastische rol.” Over zijn eigen rol tijdens die jaren in het onderwijs zegt hij niet veel. Hij roemt Ben van der Hel, de huidige directeur van de Henri Dunant en Jan Bot, de locatiemanager van de Roald Dahl. Maar ook Joost Verhoef van OBS De Wilgen wordt bij de lofuitingen betrokken. “En je moet niet vergeten alle andere collega’s te noemen. En de ouders. Gisteren was ik even op de Roald Dahl en er waren daar mensen voor de derde avond op rij bezig met de voorbereidingen voor het kerstfeest. Geweldig!”

Wim Philipse neemt afscheid van ‘zijn’ scholen SLIEDRECHT – Na bijna 40 jaar in het onderwijs heeft Wim Philipse (61) vorige week afscheid genomen van de kinderen van de Henri Dunant en de Roald Dahlschool. In januari bieden de gemeente en de teams van de Sliedrechtse openbare scholen hem een officieel afscheid aan. ,,Zet me maar neer als iemand die wel een keertje gestruikeld is, maar veel goeds heeft ondervonden. Als ik nu zou moeten kiezen, zou ik weer het onderwijs in gaan.”

Door Margreet Strijker

Over wandelen en vissen kan Wim net zo gedreven vertellen als over zijn collega’s. Hij verheugt zich erop dat hij straks meer tijd vrij kan maken voor die hobby’s. ,,En voor Max (8) en Lucas(5) de kinderen van mijn zoon Marcel, want ik ben opa. En mijn dochter Laura mijn gaat volgend jaar verhuizen, dus dan heb ik tijd om met mijn twee linkerhanden een beetje mee te gaan helpen.” Ook Manouk en Mignon, de dochters van zijn echtgenote Ingrid zijn inmiddels volwassen. De laatste gaat volgend jaar de deur uit. ,,Dan zijn we samen. Een nieuwe fase.”

Ondanks alle veranderingen in het onderwijs bleef Wim Philipse enthousiast. ,,Ik kan me in veel vernieuwingen vinden, maar ik blijf een lichte voorkeur houden voor klassikaal onderwijs en ICT is bepaald mijn hobby niet. Het zal de leeftijd wel zijn...” Als eerste school in Sliedrecht kreeg de Dunant te maken met veel buitenlandse leerlingen. ,,Ons beleid is er altijd op gericht geweest goed onderwijs te bieden aan álle kinderen. Later heette dat leerlingenzorg en kwam er nog veel meer bij. Zomaar een greep: Dyslexie, ADHD, Downsyndroom en sociale problemen. Ben van der Hel is inmiddels deskundige op het gebied van het invullen van de formulieren voor ‘rugzakjes’ en PGB. Onze adjunct is tevens orthopedagoge, dus zij heeft een stuk kennis binnen gebracht, waar de school heel veel aan heeft.” Wat steeds terugkeert in Wim’s verhalen zijn sfeer, respect en veiligheid. ,,Ik wil dat alle kinderen, maar ook hun ouders hier graag komen. Ik ben vroeger op school zelf geslagen en daar leer je van hoe het niet moet. Kwaadheid ‘speelde’ ik vaak. Ik ben gelukkig altijd in staat gebleken er zo mee om te gaan, dat elk kind zich veilig blijft voelen.”

Woensdag 19 december werd hij door de kinderen van de Roald Dahl, ondersteund door een troepje ‘professionele’ zangers en zangeressen, voor zijn huis toegezongen: ‘Willem, word wakker, Willem!’. Wim moest samen met Ingrid in de vrieskou op een paardenkar en met de bonte stoet met lampions er achteraan gingen ze de wijk door. Op school bleef het de hele morgen feest. Vrijdagmiddag 21 december werd het echtpaar onder het zojuist onthulde bord met ‘Wim Philipse Plein’ erop alweer toegezongen. Daarna volgden in het speellokaal veel optredens en heel veel cadeaus.

Oud-leerlingen en hun ouders zijn welkom op vrijdagmiddag 18 januari van 13.30 tot 15.30 uur in de Henri Dunantschool, Kerkstraat 15. Voor informatie en een verslag met veel foto’s van het afscheidsfeest: www.obshenridunant.nl en www.obs-roalddahl.nl.

advertentie
advertentie