Voor 55-plus heren die nog geen ei kunnen bakken

Nieuws

SLIEDRECHT - De Stichting Ouderenwerk start op 13 februari weer met een basiskookcursus. Deze cursus is opgezet voor 55+ heren ‘die nog geen ei kunnen bakken’. Het idee is ontstaan in de jaren 90 omdat bleek dat veel wat oudere mannen die plotseling alleen komen te staan zich absoluut geen raad weten achter het fornuis.

Hoewel verder gezond van lijf en leden meldde deze groep zich aan voor ‘tafeltje dekje’ of waren kinderen en buren in de weer met ‘opgewarmde prakjes’. Ook chinees en snackbar deden goede zaken. In samenwerking met Geerlof van der Haak, gepensioneerd chef-kok van serviceflat De Drechtstreek werd een basiskookcursus van acht lessen voor deze doelgroep opgezet. Hoewel er sprake was van drempelvrees, waren de reacties na afloop van de cursus zonder uitzondering positief. De sfeer was goed en het afsluitingsetentje een belevenis. Leuk is dat men soms de cursus cadeau kreeg van partner of kinderen. Helaas werd Geerlof ziek en kwam in 2006 te overlijden.

In het najaar van 2007 namen Erna Bakker en Pieta Visser de pollepel en deegrol over. Beiden werken in de gezondheidszorg, koken graag en hebben ervaring met lesgeven. Zij zetten een nieuwe cursus op en hebben hun kennis en enthousiasme reeds met overtuiging overgedragen op een groep kookgrage heren.

De lessen worden gegeven op woensdag van 17.00 tot 19.30 uur in het kooklokaal van school ‘De Sprong’ (Elzenhof 124). De kosten bedragen € 50,- (exclusief ingrediënten) voor de gehele cursus van 8 lessen. Naast gezond koken maakt ook huishoudelijke hygiëne een belangrijk onderdeel van de lessen uit. Na bereiding wordt de maaltijd gezamenlijk genuttigd. Aanmelden van 09.00-12.00 uur in het kantoor van het Ouderenwerk in De Reling, Industrieweg 13, 0184 - 416729.

advertentie
advertentie