Boevée: ‘Houd ogen en oren open’

Nieuws

Vooruitlopend op onderzoeksresultaten van het rechercheteam roept burgemeester Boevée de Sliedrechtse burgers op alert te zijn: ,,Op mijn verzoek doet een stevig team onderzoek naar een aantal branden. Er zijn toch een aantal aspecten aan deze brandenreeks waarvan ik denk: ‘Hé, dat verdient nadere aandacht. Eén van die aspecten is inderdaad het bovengemiddelde aantal. Daarom wordt er op dit moment nauwgezet onderzoek verricht, waarover ik op korte termijn wordt gerapporteerd. Ik stel het in ieder geval op prijs als de Sliedrechtse bevolking de ogen en oren open houdt en verdachte situaties meldt.”

Politie zet ‘stevig’ rechercheteam op reeks branden SLIEDRECHT - Op verzoek van burgemeester Boevée gaat de politie een aantal recente branden in Sliedrecht uitgebreid onderzoeken. De politie hoopt met de inzet van een vierkoppig rechercheteam op korte termijn meer te weten te komen over de recente branden in het dorp. De directe aanleiding voor het onderzoek is de grote brand van zaterdag 26 januari in een leegstaande loods aan de Rivierdijk.

Door Jan Malschaert

De branden die de politie met name onder de loep gaat nemen zijn een loodsbrand aan de Molendijk, de grote brand aan de L. van der Wielstraat en de boerderijbrand diezelfde avond, een busbrand op nieuwjaarsdag en de brand van afgelopen zaterdag. Voor Jaap Staal, medewerker rampenbestrijding bij de Sliedrechtse brandweer, is de opvallende brandenreeks nog geen reden om wakker te liggen. ,,Zo gaat dat bij branden: zo gebeurt er tijden niets en dan ineens heel veel. Ik heb er nog geen rare gedachten bij. Wel heeft de politie ons gevraagd om op sporen te letten. Dat betekent dat we bij de brand van afgelopen zaterdag hebben geprobeerd om niets onnodig te verplaatsen. Ook zijn we niet overal klakkeloos doorheen gereden, maar dit had de derde prioriteit.”

Volgens politiewoordvoerder Wilma Noordergraaf zijn er nog geen aanvullende maatregelen genomen, zoals extra surveillancediensten. ,,Over de oorzaken van de branden of een verband is nog niets te zeggen. Wij zijn er vooral mee geholpen als mensen alert zijn en eventuele verdachte zaken melden op 0900-8844 of via meld misdaad anoniem op 0800-7000.”

Vanwege de grootte van de laatste brand, die gepaard ging met forse rookontwikkeling, werden afgelopen zaterdag uit voorzorg 29 bewoners van het naastgelegen bejaarden- en verzorgingstehuis Parkzicht uit hun kamers gehaald. De bewoners werden naar een recreatieruimte gebracht, waar ze werden opgevangen door in allerijl opgetrommelde vrijwilligers en personeel. Directielid Co Smittenaar: ,,Toen ik zaterdag arriveerde, werden de bijna dertig bewoners al uit hun kamer gehaald. Dit gebeurde in alle rust en kalmte. Het zag even naar uit dat we verder moesten evacueren, maar zover is het gelukkig niet gekomen. Van paniek is geen moment sprake geweest. Ik wil zowel bewoners als personeel en vrijwilligers complimenteren met hun geweldige optreden.”

advertentie
advertentie