‘Naar een nieuwe ROM-D’

Nieuws

Het doel van de ROM-D is de ontwikkeling van een gezamenlijke ontwikkeling van een aantal Drechtstedelijke industrieterreinen. In totaal telt de Drechsteden 59 industrieterreinen, waarvan er zo’n twaalf terreinen een echte regiofunctie hebben. Deze terreinen komen dus in aanmerking voor ontwikkeling door de ROM-D. Welke terreinen dit precies zijn is nog niet duidelijk. Voor Sliedrecht zou het Plaatje bijvoorbeeld in aanmerking kunnen komen. De ROM-D zou hier dan een watergebonden bedrijventerrein kunnen ontwikkelen. In theorie kan de ROM-D nieuwe industrieterreinen opzetten, maar in de praktijk blijken er nog maar zeer weinig maagdelijke gebieden te zijn.

Drechtsteden vraagt deelname Sliedrecht SLIEDRECHT - De bestaande Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) is geen succes. Het samenwerkingsverband op het gebied van een industrieterreinenstrategie blijkt te vrijblijvend. Daarom pleitte het Drechtstedenbestuur tijdens hun bezoek, woensdag 23 januari, aan de raad voor Sliedrechtse deelname aan de nieuwe ROM-D.

Een eventuele ‘nieuwe’ ROM-D zal zich zodoende met name bezighouden met het opknappen van verouderde terreinen. Ook is het de bedoeling dat de organisatie voldoende kennis bezit om de vraag van bedrijven af te stemmen op het aanbod in de regio. Door ROM-D zou het vertrek van bedrijven en organisaties als bijvoorbeeld het Waterschap uit dit gebied in de toekomst voorkomen kunnen worden. De ROM-D kan namens het gehele promotioneel gebied tegemoet treden. Dit moet de economische concurrentiepositie van de Drechtsteden sterk verbeteren. Daarnaast moet de kwaliteit van de afzonderlijke terreinen sterk omhoog door intensivering van de herstructureringsopgave. De ROM-D moet het juiste bedrijf op het juiste terrein krijgen.

De nieuwe ROM-D kan van start gaan dankzij de eerste en enige inbreng die er tot nu toe is gedaan. In 2000 bracht de gemeente Dordrecht het bedrijventerrein Dordtse Kil III in. Dit terrein blijkt, onverwacht, een bedrag van zo’n 18 miljoen euro te hebben opgeleverd. Ook heeft de provincie 10 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld bij eventuele doorgang.

Antoin Scholten, portefeuillehouder Economische Zaken van het Drechtstedenbestuur, drukte de Sliedrechtse raad op het hart dat het beleid vastgesteld zal worden door de Drechtraad. De ROM-D zal enkel verantwoordelijk worden voor de uitvoering. Zo kunnen de gemeenten volgens Scholten de kaders blijven stellen voor een te ontwikkelen terrein binnen hun gemeentegrenzen. Ook blijven zij verantwoordelijk voor planologische procedures en bouwvergunningen. De nieuwe ROM-D zal voor eigen rekening en risico gaan ontwikkelen. Scholten: ,,Het enige risico dat de gemeenten lopen is het kwijtraken van hun inleg. Er kan niet verhaald worden door schuldeisers.”

advertentie
advertentie