Informatieavond over de OUW

Nieuws

SLIEDRECHT - De leden van de klankbordgroep van de wijk ‘Oude Uitbreiding West’ in Sliedrecht houden woensdag 4 juni een informatieavond in de Lockhorst voor alle wijkbewoners. Tijdens deze bijeenkomst geven de gemeente Sliedrecht en Tablis Wonen een toelichting op de plannen voor de voorgenomen sloop-nieuwbouw, waar de gemeenteraad vorige week maandag mee heeft ingestemd.

,,Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt veel informatie verstrekt over de plannen van Tablis. Wij verzoeken bewoners dringend om te komen. Zij denken wellicht: ‘Alles staat al vast, ik heb toch niets in te brengen, dit is een ver van mijn bed show...’. Maar dit is zeker niet waar. Tablis Wonen heeft weliswaar toestemming, maar nu dienen de plannen nog gerealiseerd te worden. En iedere stem en mening tellen wel degelijk mee bij de vormgeving en inhoud van de plannen van Tablis Wonen. Wij hopen dan ook op een grote opkomst. Het gaat immers om de toekomst en het toekomstig woongenot”, zegt Wally Jansen van de klankbordgroep.

De informatiebijeenkomst over de Oude Uitbreiding West begint woensdag 4 juni om 20.00 uur en wordt dus gehouden in zalencentrum de Lockhorst.

advertentie
advertentie