Zorg om volière in Willem Dreespark

Nieuws

SLIEDRECHT - Elk vogeltje zingt, zoals het gebekt is. En dat gaat zeker op voor de bescheiden vrijwilligers van de Sliedrechtse Vogelvereniging ‘De Vogelvriend’, die de plannen voor de aanstaande aanpassingen aan het Dr. Willem Dreespark park enigszins bezorgd volgen.

Wie wandelt in het Dr. Dreespark, tussen Maaslaan en Weresteijn wordt er onmiskenbaar naartoe getrokken: het enige vogelparadijsje dat de gemeente nog rijk is. In 2005 werd de volière in het Burgemeester Feitsmapark afgebroken en sindsdien kan men het levendige schouwspel van rijstvogels, wevers, kwartels, tropische duiven en parkietachtigen alleen nog in de Westwijk gadeslaan. IKEA schonk de volière in 1979 aan de Sliedrechtse bevolking en ter gelegenheid van het afscheid van oud-burgemeester Hendrix werd een prachtige collectie vogels cadeaugedaan.

Zij worden liefdevol gekweekt en verzorgd door vrijwilligers van de vereniging, die dit voorjaar haar 50-jarig jubileum vierde. Dagelijks zorgen zij voor vers eten en drinken, controleren de nesten en nemen regelmatig zwakke of verstoten jongen mee naar huis om ze daar met behulp van pipetjes te voeren en op krachten te laten komen. ,,Het is niet zomaar een vrijblijvende hobby”, aldus voorzitter Jaap Groenendijk. ,,Onze vrijwilligers zetten zich al 28 jaar met hart en ziel in -dag in, dag uit. Veel omwonenden komen regelmatig langs met hun kinderen of kleinkinderen terwijl de vrijwilligers demonstreren hoe kleine onooglijk uitziende jongen worden gevoed en verzorgd.”

Nu er het één en ander gaat veranderen aan de omgeving van de volière willen de vrijwilligers heel graag betrokken worden bij de plannen van de adviesgroep, die enige tijd geleden in het leven is geroepen. Zij weten als geen ander hoe belangrijk een net en overzichtelijk gebied is voor zowel vogels, als bezoekers. Albert Schild, één van de vrijwilligers: ,,We hebben wel een aantal ideeën voor de inrichting van dat gebied, want van rommel, herrie en een slechte drainage rondom de volière wordt niemand vrolijk. Ten eerste staat het pad, dat rondom de volière loopt, regelmatig blank, zodat we door het water naar de verzorgingsruimte moeten waden. We hebben daar een klein keukentje, dat het water dan ook niet kwijt kan. Bovendien gaan mensen echt niet gezellig op een bankje naar de vogels zitten kijken met hun voeten in het water. Een goede drainage met een vanaf de volière iets schuin aflopend pad zou al heel veel ongemak verhelpen.”

Schild heeft meer tips. ,,Een aantal bankjes zijn in de loop der tijd verwijderd, omdat ze weg stonden te rotten en omdat het zitgedeelte vaak helemaal besmeurd is met modder. De houten bankjes worden namelijk door jongelui gebruikt om gezellig wat met elkaar te kletsen, te roken en te drinken. Ze gebruiken de rugleuning als zitplaats en plaatsen hun moddervoeten op het zitgedeelte. De directe omgeving wordt dan helaas gebruikt als prullenbak, ondanks de aanwezigheid daarvan. We vinden het zo jammer, dat we naast het verzorgen van de vogels en de volière ook alle rotzooi moeten opruimen en er zoveel vernielingen aangebracht worden. Het gaas wordt steeds kapot gemaakt en onlangs is de toegangsdeur ingetrapt. Volgens ons zou dit probleem aangepakt kunnen worden door rondom de volière de begroeiing altijd laag te houden, zodat er meer zicht is op de (hang)plaats. Bovendien zou het voor de vogels veel aangenamer zijn als er meer zonlicht binnen zou komen. Als de banken dan ook nog vervangen zouden worden door vandalismebestendige exemplaren dan zou dat al heel veel ergernis schelen.”

Schild benadrukt, dat de gemeente wel erg haar best doet om snel dingen te verhelpen en te repareren als de vrijwilligers melding maken van vernielingen.

Miscommunicatie

Tot nu toe is de vereniging niet betrokken bij de plannen voor herinrichting van het park. Er is door de gemeente of door de adviesgroep wel eens een afspraak gemaakt voor een bespreking bij de volière, maar de vrijwilligers hebben tot een half uur na de afgesproken tijd niemand gezien of gesproken. Kees Jan van Zwienen, coördinator wijkgericht werken van de gemeente betreurt de mogelijke miscommunicatie. ,,Het kan zijn, dat we verzuimd hebben een uitnodiging te sturen naar De Vogelvriend. Er zijn vorig jaar 3000 uitnodigingen de deur uit gegaan naar omwonenden en uit de aanwezigen op de inspraakavonden is een commissie gevormd, die samen met de gemeente een plan voor het park heeft gemaakt. Veel van de knelpunten, die De Vogelvriend heeft gesignaleerd zijn ook door de adviesgroep benoemd.”

De wijkcoördinator heeft inmiddels contact opgenomen met de vereniging, want het beheer van de volière door de vrijwilligers vindt de gemeente heel waardevol. ,,Zonder hen kan de volière mogelijk niet behouden blijven. Als zij dit werk niet meer op zich willen of kunnen nemen, is het maar de vraag of de gemeente dit voor haar rekening zal kunnen nemen. De huidige situatie, waarbij kosten als voer en reparaties door de gemeente betaald worden en het beheer door de vrijwilligers van De Vogelvriend gedaan wordt, is ideaal. We willen dan ook absoluut de goede verstandhouding met hen behouden.”

De vereniging wil dit uiteraard ook en is blij, dat zij haar wensen binnenkort aan de gemeente toe kan lichten. ,,Het zou een gemiste kans zijn als de kleine aanpassingen, die wij noodzakelijk achten, achterwege zouden blijven.” Tevens doet Schild een oproep aan de leden en overige belangstellenden om het werk van de huidige vrijwilligers te verlichten. ,,We zouden graag meer mensen, met kennis en liefde voor vogels willen hebben binnen onze vereniging, die de handen uit de mouwen willen steken, want het is soms best zwaar om het werk met zijn tweeën te doen”, aldus Albert Schild. ,,Het zou toch eeuwig zonde zijn als de volière en de ruimte daaromheen niet toekomstbestendig zou zijn.”

advertentie
advertentie