Zorg en verpleging voor

26 juni 2008 om 00:00 Nieuws
anderhalf keer modaal SLIEDRECHT - Voor velen roept het authentieke herenhuis op de hoek Oranjestraat/Dr. Langeveldplein associaties op met het politiebureau dat er jarenlang in zat. De oudere Sliedrechters herinneren zich het statige pand misschien nog als de huisartsenpraktijk van dr. Folmer. En bijna iedereen lijkt al vergeten dat er nog niet zo lang geleden een accountantskantoor en later de gemeentelijke sociale dienst in gevestigd was. In 2006 kreeg het als ‘Huis de Merwede’ echter een nieuwe bestemming. Het jonge, ondernemende echtpaar Mart Jan en Tineke Visser maakte de droom waar en begon een particuliere woonzorgvoorziening voor de oudere zorgvrager, gebaseerd op protestants christelijke uitgangspunten. Door Margreet Strijker Particuliere woonzorgvoorziening op christelijke grondslag. Dat zou kunnen klinken als iets duurs en elitairs. Of ingewikkeld en formeel en zwaar op de hand. Maar wie ‘Huis de Merwede’ heeft leren kennen, weet dat die kreten nu juist niet de lading dekken. ,,Wij zijn er niet alleen voor de elite”, zegt Tineke (25). ,,En we staan open voor iedere zorgvraag”, vult Mart Jan (28) aan. Waarmee de toon voor het interview gezet is. Verpleegkundige Mart Jan (HBO-V), afkomstig uit Hardinxveld-Giessendam, en activiteitenbegeleidster Tineke (SPW) kennen door hun opleiding en stages de reguliere intramurale zorg goed. Maar beiden waren voornamelijk werkzaam in de particuliere ouderenzorg. En daar kreeg hun ideaal vorm: ,,Zelf een woonvorm voor ouderen opzetten, waar welzijn en welbevinden centraal staan. Daarbij is de verzorging geen vraag, maar een vanzelfsprekendheid. Tijd en aandacht voor de bewoner in een omgeving die zoveel mogelijk past bij hun eigen verwachting en inbreng.” Lange tijd waren zij op zoek naar een geschikt pand. Toen dat onvindbaar leek, besloten ze het roer om te gooien en zich te gaan richten op beider carrières in de zorg. Tot ze tegen het pand in de Oranjestraat aan liepen, dat door de gemeente te koop werd aangeboden. Het lukte hen de juiste vergunningen te krijgen en het avontuur begon. Drie maanden duurde de verbouwing. Overdag door de aannemerij en ’s avonds door het paar zelf. Samen met familieleden, vrienden en bekenden. Het waren hectische tijden. Liefst 90 sollicitanten wilden in ‘Huis de Merwede’ werken en er moest veel geregeld worden. De wooneenheden werden gerealiseerd, waarvan twee ruim genoeg voor een echtpaar. Allen beschikken over eigen sanitair. Er is plaats voor tien bewoners. Op de begane grond is een huiskamer. Er kwamen aanpassingen om te voldoen aan de vele specifieke eisen die gesteld worden op gebied van hygiëne en veiligheid. Een lift werd geïnstalleerd. De woningen beschikken over telefoon- en kabelaansluiting, brandpreventie- en oproep installatie en airco. Het resultaat is een sfeervol en huiselijk interieur, dat past bij het oude herenhuis. Om dubbele woonkosten uit te sparen en uit praktisch oogpunt betrokken Mart Jan en Tineke zelf de bovenetage. Op 31 maart 2006 was de officiële opening. In april kwam de eerste bewoner. Tineke: ,,En in juni bleek ik in verwachting te zijn, dat kon er ook nog wel bij.” Maar op de vraag of het achteraf gezien niet erg zwaar was en of er dingen tegen gevallen zijn, zeggen beiden volmondig: ,,Nee.” Zoontje Timo was zeer welkom en is nu anderhalf jaar. Hoewel het gezin sinds kort een woning in de buurt betrokken heeft, is de peuter nog helemaal thuis in ‘Huis de Merwede’. Tineke: ,,Ik ben in het ziekenhuis bevallen. Toen we thuiskwamen ben ik met hem in een rolstoel gaan zitten en gelijk bij alle bewoners langs gegaan. En dat was heel mooi. Nog steeds doet hij de mensen hier heel goed. En andersom geldt dat ook.” Op de vraag of ze hun privacy niet misten, antwoordt Tineke: ,,Nee, eigenlijk niet. Maar nu we weer een eigen huis hebben, waardeer ik de luxe daarvan.” Timo’s babykamertje is tegenwoordig de slaapkamer voor de nachtdienst. En de rest van het zolderappartement werd een wooneenheid voor een nieuwe bewoner. Mart Jan is er voor de zorg en de leidinggevende kant. Tineke is er voor het welzijn, het regelen van de financiën en de administratieve taken. Beiden houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en de sfeer. In ‘Huis de Merwede’ werken 22 personeelsleden. Voornamelijk verzorgenden (IG), maar ook een interieurverzorgster en een activiteitenbegeleidster. Drie vrijwilligers staan het hechte team bij. Mart Jan: “We zijn heel blij zijn met onze mensen. Ze zetten zich met hart en ziel in voor de zorg.” Verblijf in ‘Huis de Merwede’ kan zowel op tijdelijke, als op permanente basis. De zorgbehoefte is er vanaf thuiszorg tot en met intensieve verpleging. Aan de persoonlijke zorg wordt voldaan door het eerder genoemde eigen team. De medische en paramedische zorg wordt verleend door onder anderen de huisartsen uit Sliedrecht. Naast de verzorging biedt ‘Huis de Merwede’ een servicepakket dat bestaat uit de maaltijdenvoorziening, de was, kapper en pedicure aan huis en 24-uur zorggarantie. Aan het welzijnsbeleid wordt vorm gegeven door middel van allerlei activiteiten. Tineke: ,,Rond de openingsdatum houden we altijd een feestweek. Er zijn filmavonden, regelmatig speelt hier een harporkest en elke week zijn er verse bloemen, waar we samen met de bewoners mooie boeketten en bloemstukken van maken. We gaan soms uit. Zoals varen door de Biesbosch of pannenkoeken eten. Ook familieleden kunnen meedoen aan de activiteiten.” De afgelopen twee jaar zijn goed verlopen. Bewoners hadden het naar hun zin en waren tevreden. Familieleden zijn overwegend positief. Ook nadat een bewoner overleden is, blijft er soms contact. Mart Jan: ,,Zoals eerder gezegd, zijn wij er niet voor de toplaag van de Alblasserwaard. Die kunnen zelf wel 24 uur particuliere zorg en verpleging aan huis regelen. Dat is dan wel drie tot vier maal zo duur als bij ons. Wij zijn er voor anderhalf keer modaal zeg ik weleens. Ook iemand met een gewoon pensioen, die bijvoorbeeld zijn of haar woning verkocht heeft, kan hier wonen.” Vroeger kwamen in de particuliere sector alle kosten voor eigen rekening van de cliënt. Tegenwoordig worden de zorgkosten, mits geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg, gedeeltelijk (behoudens een inkomensafhankelijke bijdrage) vergoed door de AWBZ en de WMO. Over de protestants christelijke bedrijfsfilosofie wil het echtpaar nog kwijt: ,,Dit heeft vooral betrekking op ons personeelsbeleid. Omgaan met levensvragen en de zondagsrust staan centraal. Maar er werken hier mensen van allerlei gezindten. Het opname beleid echter is neutraal. We hebben een heel diverse bewonerspopulatie. Van kerkelijk rechts georiënteerd tot niet gelovig wil bij ons komen wonen.” Tineke wil nog één ding gezegd hebben: ,,Er is toch iets dat me wel tegengevallen is en me soms flink frustreert: We hebben vanaf het begin een wachtlijst. Ik zou willen dat we meer ‘Huizen de Merwede’ hadden.” Zie ook: www.huisdemerwede.nl. Huis de Merwede biedt plek aan tien bewoners. Het jonge ondernemende echtpaar Mart Jan en Tineke Visser maakte de droom waar en begon een particuliere woonvoorziening voor de oudere zorgvrager: Huis de Merwede.
advertentie
advertentie