‘Werkeloosheid historisch laag’

Nieuws

SLIEDRECHT - De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) onderwierp zichzelf maandagavond aan een kritische zelfanalyse ten overstaan van de Sliedrechtse gemeenteraad. De balans slaat positief door. “Er begint een gezamenlijke cultuur te ontstaan en de kwaliteitsverbetering is opgestart”, aldus de medewerkster, die een uitgebreide presentatie hield. Ze werd niet het vuur aan de schenen gelegd door de raadsleden. Vanaf de publieke tribune was er wel wat gemor.

Door Erik de Bruin

Dat gemor kwam van één mevrouw. Ze voelde zich wat onmachtig omdat ze er op had gerekend dat meer inwoners hun stem zouden laten horen. Ze noemt het ergernis nummer één dat ze bij het lokale serviceloket telkens wordt doorverwezen naar het centrale loket in Dordrecht. “Waarom wordt er geen balie gehouden in Sliedrecht?” Wethouder Johan Lavooi wilde daar ongevraagd wel antwoord op geven. “De zes gemeenten binnen de Drechtsteden hebben vrij nadrukkelijk gekozen voor centralisatie. Je kunt dan geen schaduw sociale dienst in het leven roepen. Het serviceloket moet wél worden gebruikt om hand- en spandiensten te verrichten.” Lavooi beaamt dat er nadelen aan centralisatie kleven en dat mensen zich eraan ergeren dat ze voor veel zaken naar Dordrecht moeten. Volgens hem wegen de voordelen echter op tegen de nadelen: “Door centralisatie is er meer deskundigheid en meer snelheid van handelen.”

Daarmee haalde hij - misschien onbedoeld - de hete kastanjes uit het vuur voor de Sociale Dienst. In de presentatie werden de resultaten voorgelegd zoals ze zijn. Negatieve ontwikkelingen werden niet verbloemd. Zo werd ruiterlijk erkend dat de gerealiseerde schuldhulpverlening beduidend lager ligt dan de doelstelling. Per 1 december wordt er echter gestart met een vernieuwde aanpak. Hiervoor zijn extra middelen verkregen van het Rijk. Wat betreft inburgering ligt de SDD op koers. Er is dit jaar besloten tot een deltaplan wat inhoudt dat inburgering wordt gecombineerd met onder andere ondernemerschap en reïntegratie. Met andere woorden: niet alleen de taal leren, maar ook deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. 35 procent van de klanten van Sociale Dienst stroomt uit naar werk. In Sliedrecht zijn er 238 mensen met een bijstandsuitkering, dertien minder dan eind december 2007. Zowel de Drechtsteden als Sliedrecht zitten onder het landelijk gemiddelde. In Sliedrecht is de werkeloosheid zelfs historisch laag.

advertentie