Omgaan met chronische gewrichtsontsteking

Nieuws

GORINCHEM - Een gewrichtsontsteking heeft invloed op het leven van alledag. Patiënten worden geconfronteerd met beperkingen en problemen, zij kunnen vaak niet meer doen wat voorheen vanzelfsprekend was.

In de training ‘Bewust omgaan met een chronische gewrichtsontsteking’ wordt geleerd hoe de patiënt weer grip krijgt op de situatie. Er wordt een persoonlijk plan van aanpak opgesteld, waarmee er geleerd wordt om te gaan met stress, spanningen en negatieve gedachten. Tijdens de training worden handvaten aangeboden waarmee zelf de regie over de kwaliteit van het leven in de hand genomen kan worden.

De training is bedoeld voor mensen bij wie de diagnose ‘chronische gewrichtsontsteking’ is vastgesteld en die woonachtig zijn in het verzorgingsgebied van Rivas en De Grote Rivieren.

De training start bij voldoende deelnemers op dinsdag 7 oktober en bestaat uit negen wekelijkse bijeenkomsten van 18.30 tot 20.30 uur en een terugkombijeenkomst na ongeveer drie maanden. De training staat onder leiding van een maatschappelijk werker en specialistische verpleegkundige.

Op dinsdag 16 september van 18.30 tot 20.30 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst. Deze wordt gehouden in een van de zalen van het Managementcentrum naast het Beatrixziekenhuis aan de Banneweg 57 in Gorinchem. Hier wordt informatie gegeven over de training en is er gelegenheid om aan te melden. Aan deze voorlichtingsbijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

De kosten voor deelname aan de training bedragen € 35,--, inclusief trainingsmateriaal. Aanmelden kan via 0900-8440 (lokaal tarief) of via de website www.rivas.nl.

advertentie