Stichting fel tegen infobus van Gasunie

27 november 2008 om 00:00 Nieuws

,,Al ruim drie weken staat de informatiebus van de Gasunie op het terrein van de Natuur- en Vogelwacht. Het is zowel de Gasunie als de Vogelwacht bekend dat hiervoor een vergunning dient te worden afgegeven door de gemeente Papendrecht. Maar dit is volgens onze informatie nog steeds niet gebeurd en zal volgens ons ook niet gebeuren”, aldus Carel de Knegt.

‘Geldelijk gewin belangrijker dan flora en fauna’ WIJNGAARDEN - De Stichting Behoud Polders Graafstroom Wijngaarden (voorheen bekend als Wijngaarden Ontploft) heeft zowel de Gasunie als de Vereniging Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard aangeschreven om een einde te maken aan het regelmatig stallen van een informatiebus van Gasunie bij het bezoekerscentrum aan de Matenaweg. Volgens de stichting zou de hiervoor benodigde vergunning van de gemeente Papendrecht ontbreken en zou bovendien deze regelmatige stalling niet stroken met de doelstellingen van de Natuur en Vogelwacht.

Door Johan Heijkoop

,,Om te beginnen hebben wij daarom een brief gestuurd naar de Vogelwacht en de Gasunie of ze de bus willen weghalen. Gebeurt dat niet, dan zullen wij, de Stichting Behoud Polders Graafstroom, ons beraden op nader te nemen juridische stappen”.

In de deze week verzonden brief laat de stichting aan Gasunie weten vanwege haar doelstelling de infobus niet te kunnen dulden, temeer omdat Gasunie volgens haar op grootse wijze inbreuk wil maken op het oorspronkelijke landschap. ,,Wij betreuren het ten zeerste dat een bedrijf, dat honderd procent eigendom is van de Nederlandse Staat, welbewust de wet overtreedt om haar doelstellingen te bereiken”.

En in de brief aan het bestuur van de Natuur en Vogelwacht: ,,Volgens Papendrecht kan er ook geen vergunning worden afgegeven omdat deze in strijd zou zijn met de statuten van uw vereniging en strijdig is met het vigerende bestemmingsplan”.

Verder: ,,We snappen ook niet dat uw instelling aan deze geplande storing van de natuur medewerking verleent. Kennelijk is uw geldelijk gewin belangrijker dan het beschermen van flora, fauna en landschap, wat het doel toch is van uw vereniging”.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie