‘Al goed bezig met jeugdzorg’

Nieuws

De plannen moeten nog ontwikkeld worden. ,,We gaan uit van de bestaande structuur”, vertelt Ed Kanters. ,,We bevinden ons nu in een fase van oriënteren. Het fundament ligt er in feite al. Uit onderzoek is gebleken dat in Sliedrecht al een goed netwerk bestaat van organisaties die samenwerken op het gebied van jeugdzorg. We gaan de huidige aanpak wél grondig doorlichten en kijken wat de verbeterpunten zijn. Vervolgens zullen we over de werkwijze nadere afspraken moeten maken met de betreffende instellingen en een loket van de grond moeten tillen. De minister beoogt dat er ergens een fysieke plek wordt gerealiseerd waar minimaal informatie en advies wordt gegeven. Waar ouders terecht kunnen voor opvoedvragen en waar ook jongeren informatie kunnen verkrijgen. Ook professionals kunnen hier terecht.”

Centrum voor Jeugd en Gezin komt eraan SLIEDRECHT - André Rouvoet, de minister van het nieuwe departement voor Jeugd en Gezin, wil risicokinderen in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart brengen. Het zogenoemde Centrum voor Jeugd en Gezin moet daarin een belangrijke rol spelen. Het initiatief moet op gemeentelijk niveau wortel schieten, iets waar ‘ze’ in Sliedrecht al aardig mee op weg zijn. ‘Ze’ zijn de organisaties die al nauw samenwerken op het gebied van jeugdhulpverlening, te weten: Rivas, de GGD, het onderwijs, Bureau Jeugdzorg en de WMO-adviesraad. De gemeente heeft de regiefunctie op zich genomen. Maandagavond kreeg de gemeenteraad een toelichting over hoe het Centrum voor Jeugd en Gezin vorm zou kunnen krijgen. Media 2009 zal een notitie verschijnen wat volgens Ed Kanters, die samen met wethouder Johan Lavooi de presentatie verzorgde, het startpunt is voor de raad om een oordeel te vormen over de plannen.

Door Erik de Bruin

De realisatie van zo’n fysieke plek zal volgens Kanters het langst duren. ,,Het is afhankelijk van de vorm (komt het in een bestaand gebouw of wordt er iets nieuws neergezet?) en welke organisaties erbij betrokken worden. Dat is nu moeilijk te zeggen. De notitie moet in dat opzicht voor verheldering zorgen.”

Stapsgewijs

De notitie wordt medio 2009 aan de raad voorgelegd. ,,We hebben dat bewust ruim genomen”, zegt Kanters. ,,We gaan zorgvuldig te werk en willen het stapsgewijs invoeren. Het loket zou uiterlijk 2011 gerealiseerd moeten zijn. Voor die tijd willen we het netwerk verbeteren. We kiezen voor een eenduidige aanpak waarin goed is afgestemd wie wat oppakt zodat niet iedereen over elkaar heen hobbelt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk zijn. De afgelopen jaren is er al veel tot stand is gekomen, nu willen we doorpakken.”

advertentie
advertentie