In actie voor respectvolle taal

Nieuws

SLIEDRECHT - ,,Nederland verruwt. Denk aan agressie op straat, verbaal en fysiek geweld naar agenten en hulpverleners, schelden op internetfora en cyberpesten.” ‘De Bond tegen het Vloeken’ vindt het tijd voor een tegenactie en deed gemeenten per brief de suggestie een campagne voor respect uit te voeren. Diverse gemeenten lieten de Bond weten de handschoen op te pakken, waaronder ook de gemeente Sliedrecht. In overleg met scholen zullen gastlessen over ruwe taal aangeboden worden.

De Bond reikte in zijn brief ter inspiratie concrete gemeentelijke initiatieven aan, zoals borden voor respectvolle taal, die te plaatsen zijn bij sportgelegenheden en schoolpleinen. De Gemeente Sliedrecht beraadt zich op dit moment nog over een passende invulling van de actie van de Bond tegen het Vloeken.

advertentie
advertentie