Sliedrechtse parken worden ‘gepimpt’

Nieuws

In het Dr. Willem Dreespark wordt begonnen met verwijdering van beplanting om het park overzichtelijker te maken en veiligheid te vergroten. Van januari tot en met april komen er onder andere betere speelvoorzieningen. Ook komt er een ontmoetingsplaats voor jongeren. De beplanting wordt gevarieerder en de grote speelweide wordt gedraineerd. Tussen Maaslaan en Weresteijn wordt een verlichte fietsverbinding aangelegd met aansluiting op de Tiendweg. De brug aan de noordwestzijde van het park wordt vervangen door een brug die breed genoeg is voor voetgangers én fietsers. Inwoners en gemeente willen ook graag een theehuis of kiosk aanleggen. Dit plan wordt in samenwerking met de Bleyburghschool verder uitgewerkt. Eind mei wordt de heropening van het park feestelijk gevierd.

SLIEDRECHT - In Sliedrecht wordt de komende jaren aandacht besteed aan groen. De gemeenteraad nam in de begroting voor 2009 geld op voor de aanpassing van de parken tot gebruiksparken. Nog voor het begin van 2009 wordt begonnen met het ‘pimpen’ van de parken. ,,De werkzaamheden aan het Dr. Willem Dreespark starten komende maandag”, vertelt opzichter Bert de Ruijter.

De aanpassingen aan het Burgemeester Feitsmapark worden verspreid over de komende jaren doorgevoerd. In 2009 wordt begonnen met een aantal werkzaamheden, zoals onder andere verbetering van de voetpaden, de aanleg van een tuin voor de Tuinfluiterflat en de verplaatsing van het NME-centrum in oostelijke richting.

advertentie
advertentie