Kerkdiensten

Nieuws

Zondag 26 april:

Ned. Herv. Kerk, GK: 9.30 u: ds. E. Bouman; 18.00 u: ds. A.H. Groen;

MK: 9.00 u: ds. H.J. van der Veen; 10.45 u: ds. H.J. van der Veen; 16.45 u.: ds. J.J. Verhaar; ds. J.J. Verhaar;

Geref. kerk (PKN): 9.30 u: ds. G. Naber; 18.00 u: ds. G. Naber;

Chr. Geref. kerk ‘Beth-El’: 9.30 en 18.00 u: ds. J.H. van Dijk;

Chr. Geref. kerk (EH): 9.30 en 17.00 u: J.W. Schoonderwoerd;

Ned. Geref. kerk: 9.30 u: ds. G. Vrooland; 16.30 u: ds. K. Huizinga;

Geref. kerk (Vrijgem.): kerkdiensten in Elimkerk, Prof. Van Musschenbroekstr. 4: 9.30 u: leesdienst; 14.30 u: ds. A. van Groos;

Vrijzinnig Hervormden: 10.00 u: ds. H. Hartogsveld;

Rooms Katholieke kerk: 9.30 u: eucharistieviering;

Evangelische Christengemeente Rehoboth: P.C. Hooftlaan 1, 0184-414914, 9.30 u: samenkomst;

Volle Ev. Gem. ‘Nieuw Leven’: zalencentrum De Lockhorst, Sportlaan 1, 10.00 u: pastor S. Goeljar;

Chr. Geref. Kerk Eben-Haëzer, Middeldiepstr. 31: 12.00 u: leesdienst; 19.00 u: J. IJsselstein;

advertentie
advertentie