Vrooland fulltime evangelist

Nieuws

Sinds 1999 is Vrooland predikant in Sliedrecht, maar halverwege volgend jaar heeft de dominee dus geen eigen gemeente meer. ,,Daarna kan ik eventueel beroepen worden als evangelisatiepredikant. Binnen onze kerk is dat iets heel nieuws. Hoe dat gaat weet ik nog niet. Vooral de manier waarop dit alles is ontstaan is heel bijzonder. Ik heb al mijn contacten opgedaan tijdens evangelisatiewerk op straat. Opeens merkte ik dat ik sneller wilde dan de gemeente en het evangelisatiewerk trekt me zó aan, dat ik heb besloten me daar op te focussen.”

Predikant: ‘De kerk ligt in feite op straat’ SLIEDRECHT - ,,Het is iets nieuws en ik breek daarmee allerlei regeltjes.” Aan het woord is Gerard Vrooland, nu nog predikant van de Nederlands-gereformeerde gemeente in Sliedrecht. Volgend jaar hoopt hij beroepen te worden als evangelisatiepredikant. Daarvoor maakt hij begin 2009 een nieuwe start en gaat vijftig procent afbouwen in zijn gemeente. Na juni is de 57-jarige Vrooland geen gemeentepredikant meer maar gaat hij volledig aan de slag met evangelisatiewerk.

Door Marjanne Dijkstra

Vrooland is altijd al met evangelisatiewerk bezig geweest, maar in 2003 pakte hij dat nog meer op. ,,Op vrijdagnacht ging ik er vanaf een uur of elf ‘s avonds op uit. Zaterdag is mijn vrije dag en zo benadeelde ik de gemeente niet. Ik ontmoette mensen op straat en ging de cafés in. Daar ontdekte ik dat heel veel mensen nog banden hebben met de kerk. Soms waren dat ook negatieve banden. Ik merkte dat veel mensen toch geloven en dat de kerk in feit op straat ligt. In de kerk is veel ongeloof, maar juist op straat is veel geloof. Maar mensen hebben vaak problemen of nare ervaringen met de kerk gehad. Dat trekt me. Ik kwam in zoveel verschillende situaties terecht en als dat zo uitkwam heb ik samen met mensen gebeden. Natuurlijk voelde ik me in het ene café sneller op mijn plek dan in het andere, maar dat is in kerken niet anders. In een tent als Elektra was ik toch een oude grijze man, maar het contact maken ging heel vlot.”

Tijdens zijn gang naar de cafés besefte Vrooland dat hij meer moest met evangelisatie. ,,Tussen de kerk en de straat zit een wereld van verschil, maar mensen zijn met dezelfde vragen bezig. ,,Als ik mensen ontmoet wil ik met ze praten en de kriebels van ze krijgen. Dan wil ik weten hoe ze tegen dingen aankijken, waar ze voor leven en of ze nog in God geloven.”

Of Vrooland nog echt predikant kan blijven weet hij nog niet. ,,Ik hoop dat ik word beroepen, dan kan ik ook blijven dopen en avondmaaltijden blijven vieren. Maar ook zonder die beroeping ga ik aan de slag, dan ben ik gewoon een christen die zijn contacten uitbouwt. In elk geval geef ik financieel gezien alles op. Dat durf ik los te laten, want God heeft altijd goed voor me gezorgd. Ook met Pand 33 ging het eerst heel moeilijk en uiteindelijk kwamen uit alle hoeken fysieke hulp en financiële donaties.”

Vanuit Pand 33 gaat Vrooland straks aan de slag. ,,Jongeren kunnen hier komen om samen dingen te doen, zoals tafelvoetballen, gamen of praten. Het zijn voornamelijk niet-christelijke jongeren die hier komen. Wel moet iedereen hier met respect met elkaar omgaan. Het geloof komt slechts zijdelings aan de orde. Met hulp van zo’n veertig vrijwilligers is Pand 33 vier middagen en avonden in de week open. Ook ik wil meer aandacht besteden aan Pand 33. Nu kan ik nog ravotten met de jongens hier en dat is beter dan een prekerige man. Ik wil ik cursussen gaan geven en in januari wil ik starten met een discipelschool. Ik wil nog zo veel en het leven gaat snel dus ik moet het nú doen”, aldus de predikant.

advertentie
advertentie