bij ziekenhuis

Nieuws

Omwonenden kregen al eerder in 2006 en 2007 bouwplannen gepresenteerd. Die zijn echter om budgettaire redenen herzien. Groenendijk: “Het oorspronkelijke plan was een kenniscentrum ouderenpsychiatrie en een polikliniek voor kortdurende behandelingen. De kosten vielen echter zoveel hoger uit dat het niet meer te financieren bleek. Om die reden zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. Daar is dit idee uit voortgevloeid.” Het plan moet nog volledig worden uitgewerkt. Vandaar dat pas op z’n vroegst eind dit jaar kan worden aangevangen met de bouw. De Grote Rivieren, een organisatie die professionele zorg biedt aan mensen met een psychisch of psychiatrisch probleem en actief is in het zuidwesten van Nederland, treedt echter nu al naar buiten om omwonenden duidelijk te maken dat de ontwikkelingen daadwerkelijk in gang zijn geschoten. Volgens Groenendijk verleent de gemeente Sliedrecht volledig medewerking. ,,De gemeente is heel betrokken bij het ontwerp. De locatie heeft ook een bestemming gezondheidszorg. We hebben in overleg een pakket van eisen gemaakt en gaan nu met onze ideeën naar de ontwerptafel. Het is nog een heel pril stadium, maar we wilden alvast informatie geven omdat de plannen aanzienlijk zijn gewijzigd.”

‘Woonkliniek’ voor psychia- trische cliënten SLIEDRECHT - De Grote Rivieren gaat op het voormalige terrein van het ziekenhuis een woonvoorziening en kliniek voor ongeveer zestig psychiatrische cliënten bouwen. De cliënten zijn 55-plus en kampen met een psychiatrische handicap, niet te verwarren met een verstandelijke handicap. ,,Ze zijn geestelijk prima in orde. Over het algemeen kunnen ze zichzelf redden, maar ze hebben wel elke dag begeleiding en behandeling nodig”, aldus Adrie Groenendijk van De Grote Rivieren. Als alles volgens plan start de bouw aan het einde van dit jaar en kan de voorziening in de loop van 2010 in gebruik worden genomen. Omwonenden worden in de loop van dit jaar geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Door Erik de Bruin

Asbest

De voorzieningen van de instelling komen te liggen tussen het Albert Schweitzerziekenhuis, de Wilhelminastraat, de Kerkstraat en de Kerkbuurt. De grond op de bouwlocatie is licht vervuild met asbest en wordt deze maand nog gesaneerd. Het uitgangspunt voor zowel de gemeente Sliedrecht als De Grote Rivieren bij de bebouwing van het gebied is dat het groene karakter blijft behouden. ‘Het Atelier’, een deel van de bouwlocatie, is door De Grote Rivieren verkocht aan Stichting Vereniging Nederlandse Apotheken (VNA) en Balans, Centrum voor Gezondheid en Beweging, nu nog gevestigd aan de Kerkbuurt. Beide organisaties hebben een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente. Ook de bouw hiervan start, als het goed is, in 2009. Volgens een woordvoerster van de gemeente is de aanvraagprocedure in volle gang. ,,We staan positief tegenover de uitgewerkte plannen en hebben goede hoop dat nog dit jaar de bouwwerkzaamheden kunnen beginnen.”

Gezondheidscentrum

In dit nieuwe gezondheidscentrum, wat daar gaat het om, zullen twee of drie huisartsen, een apotheek, een tandarts, fysiotherapeuten en andere paramedici onder één dak gaan samenwerken. Initiatiefnemer Balans is al vijftien jaar bezig om een idee voor het nieuwe gezondheidscentrum uit te werken en goed te laten keuren. Het idee is geboren vanwege ruimtegebrek. Balans groeit zo langzamerhand uit haar jasje. Naast het gezondheidscentrum krijgt De Grote Rivieren dus een eigen psychiatrisch centrum voor ouderen.

advertentie
advertentie