Platanenrij in park uitgedund

Nieuws

Lanser noemt het ‘hopeloos’. ,,Mensen hebben geen respect meer voor bomen. Nu hebben ze onder het viaduct een speelkooi gebouwd en moeten daar kinderen spelen? Dan breekt mijn hart. Ik zie ze liever in de natuur hutten bouwen, zoals vroeger. Dat zelfs de bomen in parken worden gerooid en geen bescherming krijgen, maakt me verdrietig en boos. Het lijkt wel of mensen geen relatie meer hebben met de natuur en er steeds meer van vervreemden.”

‘Bomen moeten meer beschermd worden’ SLIEDRECHT - ,,Als bewoner van Sliedrecht ben ik weer geconfronteerd met bomen waarvoor een kapvergunning wordt aangevraagd. Deze keer zelfs in een park! 13 platanen in het Feitsmapark dreigen te worden geveld als wij, de burgers van Sliedrecht, niet op opstand komen. Ik wil graag in contact komen met mensen die dit willen stoppen. De tijd dringt, we hebben nog een paar dagen om bezwaar in te dienen.” Zo luidde de vurige oproep van Shirley Lanser-Connor op de website van Het Kompas (www.kompassliedrecht.nl).

Door Marjanne Dijkstra

Beleidsmedewerker plantsoenen en reiniging van de gemeente Sliedrecht, Jeroen Sakko, vertelt hoe het zit met de bomen. ,,De kap is onderdeel van het masterplan zoals we dat hebben gemaakt voor het Burgemeester Feitsmapark. We hebben daarvoor onder andere overleg gehad met het wijkplatform en het plan is goedgekeurd door raad en college. Rond de skatebaan staat nu een dubbele rij platanen en om de bomen meer ontwikkelingsmogelijkheden te geven wordt een deel gekapt en blijft een enkele dichte rij over. In totaal blijven straks 27 bomen staan, daarvoor worden er 13 gekapt en 2 verplaatst. Maar iedereen heeft altijd vrijheid om in bezwaar te gaan.” De bezwaarmogelijkheid loopt nog tot 29 januari.

advertentie
advertentie