Convenant over Merwedehaven

Nieuws

SLIEDRECHT - ,,We hebben verzuimd de gemeente Sliedrecht en de werkgroep Derde Merwedehaven tijdig te betrekken bij de plannen om de asbestmetingen te stoppen en het aantal stortfronten te verruimen. Dat is een blunder, die hand steken we in eigen boezem. Ik kan me heel goed voorstellen dat het vertrouwen is geschaad. Het is aan ons om het vertrouwen terug te winnen.” Aldus gedeputeerde Erik van Heijningen vorig jaar april in een interview voor Het Kompas Sliedrecht. Gemeente en werkgroep waren zacht uitgedrukt niet blij met het nieuwe stortplan - waar de provincie haar akkoord voor had gegeven - en hebben bezwaar aangetekend bij de provincie. Binnenkort wordt een convenant ondertekend waarin duidelijke afspraken worden vastgelegd over met name een verbeterde communicatie en handhaving.

Door Erik de Bruin

Volgens burgemeester Martin Boevée is de afgelopen tijd goed overleg gevoerd over de veelbesproken problematiek rond de Derde Merwedehaven. ,,Dat was nodig omdat vorig jaar is gebleken dat er onvoldoende samenhang was. De gesprekken met de provincie en de gemeente Dordrecht zijn prettig verlopen en hebben het vertrouwen gewekt dat we coöperatiever kunnen samenwerken. Vergunningen worden in gezamenlijkheid besproken met als doel de milieuoverlast zoveel mogelijk binnen de perken te houden.” Boevée wil nog niet uitweiden over de inhoud van het convenant. ,, Binnenkort gaan we de overeenkomst ondertekenen en dan zullen we ook uitleg gegeven over wat we precies met elkaar hebben afgesproken.” Met binnenkort bedoelt hij over enkele weken. “Het zal zeker geen maand meer duren”, aldus de burgemeester, die vorig jaar behoorlijk ontstemd was en duidelijk te kennen gaf dat het aantal stortfronten niet mag worden verhoogd en dat de asbestmetingen niet stopgezet mogen worden.” Volgens de provincie loopt de volksgezondheid ‘absoluut’ geen gevaar. Dat liet een woordvoerder weten als reactie op de kritiek en ongerustheid die in het baggerdorp was gerezen. ,,De totale stortoppervlakte blijft binnen de 2500 vierkante meter. Daarnaast wordt aan alle veiligheidsvoorschriften voldaan. Veel mensen denken blijkbaar dat de asbestmetingen worden verricht voor de lokale bevolking, maar dit is niet het geval. Deze metingen werden gedaan om de veiligheid van het personeel op de stortplaats te kunnen waarborgen, maar door veranderde Arbo-regels zijn asbestmetingen voortaan niet meer noodzakelijk.”

advertentie