Fusie RMPI en De Grote Rivieren goedgekeurd

Nieuws

SLIEDRECHT - De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft haar goedkeuring gegeven voor de fusie tussen het RMPI en De Grote Rivieren. Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar de uiteindelijke fusie, die medio 2009 wordt verwacht. Het RMPI is specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. De Grote Rivieren is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg die zich richt op kinderen en jeugdigen, volwassenen en ouderen. Door samenwerking kunnen de organisaties cliënten in alle fasen van hun leven de juiste behandeling en begeleiding bieden. Het is hierbij van belang dat psychiatrische problematiek zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd.

De NMa beoordeelt mededingingsrechtelijke gevolgen van fusies en ziet er op toe dat er door de fusie geen economisch machtblok ontstaat. Het NMa heeft geconcludeerd dat er geen reden is om aan te nemen dat de fusie tussen het RMPI en De Grote Rivieren de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op welke wijze dan ook zou kunnen belemmeren. Dit betekent dat er geen vergunning nodig is en dat de fusie volgens de NMa kan doorgaan.

De Grote Rivieren is een organisatie die professionele zorg biedt aan mensen met een psychisch of psychiatrisch probleem. De organisatie telt circa duizend medewerkers en is actief in Zuidwest-Nederland. Jaarlijks behandelt en begeleidt De Grote Rivieren meer dan 14.000 mensen in het werkgebied. De Grote Rivieren biedt ambulante hulpverlening, deeltijd- en dagbehandeling, klinische behandeling, begeleiding op het gebied van wonen, werken en dagbesteding, psychiatrische thuiszorg en verricht tevens activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, OGGZ, maatschappelijke ondersteuning en scholing.

Het RMPI is specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en gezinnen waarin deze problemen voorkomen. Het RMPI telt zo'n 1100 medewerkers en is voornamelijk actief in de regio Zuid-Holland-Zuid. Het RMPI-Ziekenhuis biedt kinderen, jongeren en hun gezinnen met (een vermoeden van) psychiatrische problemen onderzoek, behandeling en begeleiding. Daarnaast verzorgt het RMPI-Onderwijs speciaal onderwijs (cluster 4 indicatie) en ambulante begeleiding aan leerlingen met onderwijsbelemmeringen ten gevolge van psychiatrische problematiek. Tevens biedt het RMPI arbeidstoeleiding en arbeidsbegeleiding aan jongeren met een psychiatrische handicap.

advertentie