'Raadsleden, laat uw geweten spreken'

Nieuws

Open brief aan de gemeenteraadsleden van Sliedrecht

Zoals u heeft kunnen lezen in Het Kompas van 22 januari, ben ik erg bezorgd om het Welzijn van mens en natuur in ons dorp. Omdat het politiek zegt begaan te zijn met het milieu zou je verwachten dat er juist geplant zou worden in plaats van gekapt. In de praktijk zien wij het tegendeel. Sliedrecht is in hoog tempo veel bomen aan het verliezen. Ik begrijp dat het spanningsveld tussen bouwen en groen gebieden een groot probleem voor jullie is, maar ik wil u dringend oproepen om het politiek opportunisme opzij te zetten en te investeren in een mooi en groen leefomgeving. Meer natuur zorgt voor een hoogwaardig leefklimaat en zelfs voor een gunstig vesting klimaat voor bedrijven. Daarnaast is een directe relatie tussen hoeveelheid bomen en groen in de woonomgeving en de gezondheid van mensen. Meer en mooier groen maakt mensen rustiger en stimuleert beweging. Wij hebben wilde plekken nodig waar kinderen ouderwets kunnen spelen en hun fantasie laten ontplooien… en de vogels? Wie denkt aan de vogels? Ik vraag jullie om terug te trekken in gebed of meditatie en vanuit de stilte uw geweten te laten spreken. Het mooie van de natuur is dat het dwars door alle vooronderstellingen heen loopt. Ik doe alsnog een oproep om de kap van de Platanen in het Feitsmapark te herzien of aan te passen en eventueel deze prachtige bomen te verplanten elders in Sliedrecht.

Met vriendelijke groeten,

Shirley Lanser-Connor.

advertentie