60 procent OUW-bewoners tegen sloop

Nieuws

De enquête werd gehouden op zaterdag 14 februari en in totaal vulden 140 huishoudens de vragenlijst in. 85 van de ondervraagde mensen antwoordden tegen sloop en nieuwbouw van de Oude Uitbreiding West te zijn en 44 respondenten stelde vóór te zijn. Tien mensen twijfelden of maakten geen keuze. Zestig procent van de bewoners van de wijk is dus tegen sloop. Volgens wethouder Johan Lavooi is er een grote verdeeldheid in de wijk over de sloop. ,,Feit is nu eenmaal dat de gemeenteraad al ruim een half jaar geleden akkoord is gegaan met de sloop en nieuwbouw in de wijk.”

SLIEDRECHT - Over het onderwerp is al menig verhitte discussie gevoerd. De uitvoering van het plan rond de sloop van de OUW verloopt niet zonder slag of stoot. Onlangs is onder de bewoners, door bewoners van de wijk, een enquête gehouden. Daaruit bleek dat een heel groot deel van de bewoners tegen sloop en nieuwbouw van de wijk is.

Door Marjanne Dijkstra

Op de vraag of mensen tevreden zijn met hoe woningcorporatie Tablis hen behandelt in dit plan, geven 95 mensen aan ontevreden te zijn met de wijze waarop ze door Tablis worden behandeld. 32 mensen zijn tevreden, vier mensen twijfelen en acht maken geen keuze. Directeur-bestuurder Henk Gravesteijn vindt het jammer dat zo over zijn corporatie wordt gesproken, maar noemt het ook wel begrijpelijk. ,,Nu het steeds dichterbij komt, snap ik dat mensen zo reageren. Het is ook niet niks, sommige mensen hebben van hun huis een waar paleisje gemaakt en als je dan uit je woning moet, dan is dat niet leuk.” Wel meent Gravesteijn dat de corporatie er alles aan doet om mensen mee te laten praten: ,,In 2007 hebben we onder alle bewoners een enquête gehouden. We houden ze via nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte en hebben we een klankbord groep opgericht. Zij kunnen ons vertellen of we op de goede weg zitten, het is namelijk onmogelijk om met bewoners van 224 huizen te communiceren. Ik denk dat wij de mensen zo deskundig mogelijk hebben benaderd.”

advertentie