Raad negeert groot protest bewoners

Nieuws

In de afgeladen raadzaal van het raadhuis voerde een zeer geëmotioneerde bewoonster het woord: ,,Een deel van de OUW verdient renovatie, maar laat het plan een sociaal plan zijn. Ik wil niet weg uit mijn heerlijke huisje en pas een maand weten we dat er kans is dat we niet kunnen terugkeren. College, zorg echt dat Tablis zich aan de afspraken houdt en wij niet met een smoes uit de wijk worden gestuurd of de huren te ver omhoog gaan. De wijk moet toegankelijk blijven voor mensen met een laag inkomen.”

‘Zorg echt dat Tablis zich aan afspraken houdt’ SLIEDRECHT - ,,Uit de enquête van de bewoners is gebleken dat zestig procent tegen sloop en nieuwbouw in de Oude Uitbreiding West is. Het CDA pleit voor uitstel van de beslissing voor sloop”, stelde fractievoorzitter Ad den Besten (CDA) maandagavond tijdens de besluitvormende raadsvergadering. Daarin werd de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een Nota van Uitgangspunten, richtlijnen voor de beeldkwaliteit, het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen Tablis en de gemeente en het beschikbaar stellen van krediet voor startersleningen. Het CDA en PRO Sliedrecht bleken met hun protesten ver in de minderheid en de raad ging onder het toeziend oog van tientallen bewoners akkoord met de plannen.

Door Marjanne Dijkstra

Vijftien van de zeventien leden van de gemeenteraad stemden in met de plannen. Wel plaatsten zij kritische kanttekeningen bij het plan. De partijen riepen wethouder Johan Lavooi met klem op om bij Tablis de vinger aan de pols te houden wat betreft de klanttevredenheid. Die ligt volgens de bewonersenquête vrij laag; van de 140 ondervraagden gaven 95 aan ontevreden te zijn over de wijze waarop ze zijn behandeld door Tablis. Ook maakten de partijen zich druk om de verdeling van de sociale huurwoningen en koopwoningen (60 procent sociale huur in plaats van 75 zoals beloofd) en hamerden ze op de communicatie van Tablis die als onduidelijk is ervaren. Rien Visser (SGP/CU): ,,Daar heeft Tablis een aantal steken laten vallen.” Wethouder Lavooi meende dat 75 procent sociale huurwoningen wellicht te ambitieus was. De bewindsman stelde dat Tablis veel heeft gedaan aan communicatie en prees het sociale plan. Hij beloofde de gemeenteraad de stappen van Tablis nauwlettend te volgen.

PRO Sliedrecht en het CDA waren de twee partijen die niet konden instemmen met het plan. CDA’er Den Besten: ,,Wij zien nog steeds geen duidelijkheid in de terugkeergarantie en de inschrijfpunten en we missen een concreet stimuleringsplan om de huiseigenaren mee te laten gaan in de plannen. Laten we de besluitvorming een maand uitstellen, waarin we helderheid krijgen voor bewoners en raad. Dit plan kan slechts slagen als er voldoende draagkracht voor is en wij als raad hebben het instrument om dit plan tegen te houden. Dat is onze verantwoordelijkheid voor de burgers van Sliedrecht.”

advertentie