Bouw gasstation twee jaar opschorten?

Nieuws

WIJNGAARDEN - Als het aan Gasunie, de gemeente Graafstroom en de provincie Zuid-Holland ligt wordt er vaart gezet achter de bouw van het omstreden gascompressorstation in Wijngaarden. Vorige maand ondertekenden deze drie partijen daartoe een samenwerkingsovereenkomst. De Stichting Behoud Polders Graafstroom denkt hier echter heel anders over en verwacht met steun van Brussel die bouw twee jaar te kunnen ophouden.

Door Johan Heijkoop

Achtergrond hiervan is dat Gasunie volgens de Stichting onrechtmatige staatssteun zou hebben verworven in de vorm van het goedkoop kunnen aantrekken van de voor de bouw benodigde grond, die vervolgens door een (min of meer afgedwongen) bestemmingsplanwijziging tot een veelvoud in waarde stijgt. Daarom is Gasunie dan ook door de Stichting aangeklaagd bij de Europese Commissie. Vorige week heeft de Stichting vanuit Brussel bericht gekregen dat de Europese Commissie deze zaak in onderzoek heeft genomen. Volgens Carel de Knegt, woordvoerder van de Stichting, betekent dit een doorbraak. ,,Ik durf het niet te hopen, maar zoals ik het nu zie komt dit neer op een stand still van twee jaar.”

Hij herhaalt nog maar eens dat de gemeente Graafstroom volgens EU-verordeningen de plicht had en heeft om de vermoede staatssteun te melden bij het Coördinatiepunt Staatssteun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Die melding is echter niet gedaan. Reden waarom de Stichting de gemeente afgelopen maandag formeel verzocht heeft dit alsnog te doen. ,,Wordt daar geen gevolg aan gegeven, dan zullen we op een termijn van twee weken een kort geding aanspannen om dit af te dwingen”, voegt De Knegt toe.

In elk geval heeft zo’n aanmelding volgens hem een opschortende werking in de vorm van een zogenaamde stand still verplichting van twee jaar. Dat geeft de Europese Commissie de gelegenheid deze zaak te onderzoeken en er vervolgens over te oordelen. Blijft evenwel de vraag of de EU uiteindelijk bereid zal zijn om de hogere belangen van de aanleg van infrastructurele voorzieningen als deze ondergeschikt te maken aan een zaak die toch enigszins de geur van juridische haarkloverij als doel op zich ademt. Te meer omdat alle partijen (Gasunie, provincie, gemeente en uiteindelijk ook de Nederlandse staat) hebben laten blijken het volledig over deze zaak eens te zijn. En ook de boeren die hun land aan Gasunie verkochten zijn daar niet op terug gekomen.

advertentie