Geen verstoringen, dus geen bommen

Nieuws

Simon van der Kolk, die ter plaatse de leiding heeft over de opsporingswerkzaamheden, weet exact hoe de vork in de steel zit. Hij heeft voor de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie gewerkt en weet derhalve hoe je een bom onschadelijk kunt maken. ,,Maar als we een explosief hebben gevonden laten we dat lekker over aan defensie. Omdat het vlak bij het spoor is zullen ze het niet hier tot ontploffing brengen, maar ergens in een weiland of ze nemen het mee naar Den Helder waar ze het in zee laten exploderen.” Het lijkt er niet op dat het zover zal komen. Na twee weken is bijna het hele tracé doorlopen. Via eerst oppervlaktedetectie en later dieptedetectie zijn geen grote objecten gemeten. Om de vier meter is een gat in de grond geboord. Om verzakkingen te voorkomen worden alle gaten weer netjes opgevuld. De precieze metingen zijn van groot belang omdat damwanden in de grond worden geslagen en er zeker kans is op explosieven. Bruggen waren in de oorlog immers een strategisch doelwit. De werkzaamheden worden vrijdag afgerond met een uitloop tot volgende week woensdag. Maandag 31 maart keert het team terug want dan wordt aan de Dordtse zijde van de spoorbrug gemeten. Als het safe is kan in juni worden aangevangen met de aanleg van een gastransportleiding van het nog te realiseren verdeelstation in Wijngaarden naar de Westerschelde. ,,De aanleg tot het Hollands Diep neemt naar verwachting ongeveer een halfjaar in beslag. Eind 2009 willen we de leiding doortrekken naar de Westerschelde”, aldus voorlichtster Inge Vos van de Nederlandse Gasunie. Het staatsbedrijf streeft ernaar dat het gasstation in Wijngaarden in oktober 2010 voor het grootste deel operationeel is.

Onderzoek leidt niet tot poppenkast SLIEDRECHT - Medewerkers van KWS Bijzondere Opdrachten zijn op bommenjacht aan de Sliedrechtse zijde van de spoorbrug. De praktijk blijkt minder spannend. Twee weken lang speuren naar verstoringen onder de grond heeft tot niets geleid. In die zin dat er geen grote objecten zijn gevonden en dus ook geen bommen. ,,Eigenlijk maar goed ook want als je op een explosief uit de Tweede Wereldoorlog stuit mondt het vaak uit in een poppenkast van jewelste.”

Door Erik de Bruin

advertentie