Ingezonden: Toen Sociaal nog heel gewoon was!

Nieuws

Als sinds een jaar zijn de Sliedrechtse zaken van de Sociale Dienst ondergebracht in de Regionale Sociale Dienst, SDD geheten. Alle zaken die we voorheen in de gemeenteraad van Sliedrecht besloten worden nu in het Drechtsteden Bestuur en in de Drechtraad besloten. Gisteravond werd er een besluit genomen over de Wet Langdurigheidstoeslag. (Zie bericht op deze site geplaatst op vrijdag 20 maart; red.)

De langdurigheidoeslag is een geldbedrag van de gemeente. U kunt dat bedrag krijgen als u al langere tijd van een laag inkomen leeft. Het is de bedoeling dat u het geld gebruikt voor bijvoorbeeld een nieuwe koelkast of wasmachine, of om rekeningen van te betalen.

Wanneer krijgt u een langdurigheidstoeslag?

* U moet aan alle onderstaande voorwaarden voldoen. Als u een partner heeft, moet uw partner ook aan alle voorwaarden voldoen. Dit zijn de voorwaarden:

* U bent ouder dan 23 en jonger dan 65 jaar.

* U heeft vijf jaar of langer een inkomen dat niet hoger is dan de bijstandsnorm die voor u geldt. De bijstandsnorm is afhankelijk van uw woon- en leefsituatie.

* Uw vermogen was in deze vijf jaar niet hoger dan de vermogensgrens. De vermogensgrens is afhankelijk van uw woon- en leefsituatie. De vermogensgrens is € 5.325 voor alleenstaanden en € 10.650 voor alleenstaande ouders en gehuwden.

* U heeft in deze vijf jaar minder dan €1.000 netto inkomsten gehad uit werk of in verband met werk, zoals loon, inkomsten als zelfstandige, een WW-uitkering, een vutuitkering of een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze inkomsten heeft u niet uitsluitend in het laatste half jaar ontvangen.

* U heeft in deze vijf jaar geen sanctie gehad op uw uitkering omdat u bijvoorbeeld niet genoeg solliciteerde of passend werk weigerde.

* De langdurigheidstoeslag wordt één keer per jaar verstrekt en bedraagt € 341 voor alleenstaanden, € 436 voor alleenstaande ouders en € 486 voor gezinnen.

Het voorstel vanuit Sliedrecht was om de huidige termijn van 5 jaar te verlagen naar 3 jaar. Ondersteunt door alle Sliedrechtse fracties.

Om dat dit jaar al realiseren is een bedrag nodig van +/- € 250.000,--, hierbij moeten we rekening houden met het feit dat het gaat om de gehele Drechtsteden ( 250.000 inwoners) en een totale begroting van ruim 200 miljoen euro.

Vanuit de vakbonden werd overigens aangegeven dat er hier “slechts” gaat om een uitbreiding van 50 – 100 gevallen met een bijkomend bedrag van +/- € 76.000. Ook alle adviezen van vakbonden en cliëntenraden maakte ons duidelijk dat we de termijn moesten verlagen naar 3 jaar.

Het advies: “De wenselijkheid van terugbrengen van de lengte van de referteperiode van 5 naar 3 jaar wordt algemeen onderschreven. Mochten mensen met een minimum inkomen al reserves hebben, dan zijn die na 3 jaar vrijwel zeker uitgeput en sparen van een dergelijk inkomen moet praktisch als een onmogelijkheid worden beschouwd.”

Al met al genoeg redenen om ja te zeggen voor 2009!, echter stond de afvaardiging van PRO Sliedrecht woensdag 18 maart als enige in de Drechtraad achter deze stelling. Alle overige leden stemden in met een motie van de “Sterk en Sociale” regionale PvdA fractie (dus inclusief die van Sliedrecht). We gaan nu in een al toegezegd onderzoek over het reilen en zeilen van de gehele Sociale Dienst, daarin wordt dus gekeken naar de referenten periode verhogen/verlagen van 5 jaar of misschien wel 3 of wellicht iets anders. Wat na de bovenstaande argumentatie vanuit de vakbonden nog moet worden onderzocht is onduidelijk.

Wel is duidelijk dat de Drechtsteden in 2009 dit geld in zijn knip mag houden en het financiële argument dus heeft gewonnen van het goed fatsoen om te zorgen voor de allerzwakste in de samenleving. En dan is moeilijk te rijmen met de feiten dat deze niet democratische gekozen organisatie, die beschikking heeft over ruim € 250.000.0000 aan belastinggeld niet eens een traan heeft gelaten bij het verliezen van 7 miljoen euro aan een IJslandse bank.

Ook is duidelijk dat door de regionalisering van de politiek de Sliedrechtse raad minder sociaal is geworden, we weten zeker dat dit nooit was gebeurd als de sociale dienst nog in de Zetsteen had gezeten.

Maar de regionale doelen moesten hoger en hoger, alles meer meer meer het kon niet op allemaal. En als de rekening dan moet worden betaald doe jij dat bij diegene die het dat het minst kan dragen.

Sterk en Sociaal noemt Wouter Bos dit en iedereen loopt er achteraan.

We krijgen heimwee naar de Zetsteen Toen Sociaal nog heel gewoon was !!!

Namens de fractie van PRO Sliedrecht

Hanny Visser en Timo Pauw

advertentie