Reactie op 'Onfrisse procedures'

Nieuws

Geachte heer Ton van der Vliet.

Vorige week maakte u in een soort open brief uw ongenoegen kenbaar over het besluit van B en W en ook over de raad van de gemeente Sliedrecht dat zij instemden met het voorstel om kinderdagverblijf “Eigenwijs” toe te staan een uitbreiding te krijgen in de Prickwaert. U stelde in de brief dat in de commissie Den Besten aantrad als waarnemend voorzitter van het CDA en zijnde geen lid van de commissie. Hij stemde voor en snoerde vervolgens mevrouw Dekker-de Graaff de mond. Dat iemand als Den Besten zich leent voor dit soort stemmenmanipulatie geeft wel aan dat praten over normen en waarden holle woorden zijn.

Geachte heer Van der Vliet: normen en waarden zijn echt pas holle woorden als de waarheid verdraaid wordt en er een valse voorstelling van zaken gegeven wordt. De werkelijkheid is namelijk dat Den Besten zijn fractiegenoot mevrouw Dekker-de Graaff ondersteunde door aan het college te vragen om nog een keer met de eigenaar van Eigenwijs en met de bewoners van de Prickwaert om tafel te gaan zitten en te proberen er samen uit te komen. Tijdens de daarop volgende raadsvergadering bleek daar niet of nauwelijks aan voldaan te zijn, met als gevolg dat én mevrouw Dekker-de Graaff én Den Besten TEGEN het voorstel stemden. De notulen (maar ja, daarin rotzooit men maar wat aan!) van de desbetreffende raadsvergadering (9 juli 2007) luiden: “de voorzitter: mag ik hieruit concluderen dat behoudens het CDA, de overige leden voor zijn”.

Wat betreft de andere aantijgingen het volgende: aan het begin van die desbetreffende raadsvergadering is Den Besten benoemd tot raadslid en tevens tot fractievoorzitter. In de commissievergadering voorafgaand had ik toestemming van de voorzitter om het woord te voeren, gelet op de aanstaande benoeming. De enige bijdrage op dit punt was dus het verzoek tot hernieuwd overleg.

Over onfrisse procedures gesproken...

Ad den Besten, fractievoorzitter CDA

advertentie