Veiligheid blijft prioriteit houden

Nieuws

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht kan prima rapportcijfers overleggen als het gaat om veiligheid. ,,De criminaliteit is in de periode 2003 - 2008 met 39 procent afgenomen. Als je kijkt naar het district Alblasserwaard/Vijfheerenlanden praat je over 23,3 procent. Daar steken we dus gunstig bij af. Je moet wel uitkijken dat je niet in slaap valt. Het kan altijd beter. We blijven ons storen aan onhebbelijkheden, maar we werken er wel hard aan", aldus burgemeester Martin Boevée. Hij was maandagavond te gast tijdens een CDA-bijeenkomst in de Maranathakerk.

Door Erik de Bruin

De lokale christendemocraten hadden ook Tweede Kamerlid Coskun Cörüz uitgenodigd. Een doordachte keuze want Cörüz heeft vrij recent succes geboekt met een initiatiefwetsvoorstel over ouderlijke aansprakelijkheid. Het voorstel werd door een meerderheid in de Kamer aangenomen en ligt momenteel ter behandeling bij de Raad van State. Als het gerechtsorgaan positief beslist zijn ouders ook aansprakelijk voor de vernielingen die worden gepleegd door jongeren van zestien en zeventien jaar. ,,Zij zijn de brokkenpiloten. Als ze iets vernielen zijn ze zelf aansprakelijk. Maar van een kale kip kun je niet plukken", aldus Cörüz wiens opvattingen worden gedeeld door Boevée. Jeugd aansprakelijk stellen is volgens de burgervader een buitengewoon moeizaam proces. ,,Het is onvoorstelbaar hoeveel drempels je moet nemen terwijl het normaal zou zijn dat de schade wordt betaald." Ze delen dezelfde mening over het belang van een goede en veilige thuishaven. Boevée: "Het maakt weldegelijk uit hoe je kinderen opvoedt. We moeten wel beseffen dat wij ook jong zijn geweest. Als je vroeger alleen Nee hoorde gingen je haren ook recht overeind staan. Je moet niet alles willen als gemeente, maar wel naar jongeren luisteren. De skatevoorzieningen en de voetbalkooi onder de A15 zijn bijvoorbeeld een groot succes."

Speerpunten

Boevée maakte van de gelegenheid gebruik het lokale veiligheidsbeleid toe te lichten: ,,Het heeft prioriteit, maar niet omdat het slecht gaat. De speerpunten van het integraal veiligheidsplan 2009 zijn geweld, jeugdcriminaliteit en volumecriminaliteit. We hebben overleg met de lokale horeca. Zij is weldegelijk ook verantwoordelijk voor wat buiten gebeurt. Suswachten verrichten goed werk. Ze kunnen niet echt optreden, maar er wel voor zorgen dat het niet uit de hand loopt en als er iets gebeurt zo snel mogelijk de politie bellen."

Hij vervolgt: ,,Wat doen we verder aan veiligheid? Er is cameratoezicht. Jongerenwerkers bezoeken hangjongeren. Jaarlijks worden de hanggroepen in beeld gebracht en wordt gekeken waar extra aandacht nodig is. Ik heb binnen de horeca 's avonds mijn gezicht laten zien en ik heb scholen bezocht om te praten over vandalisme. Ik ben samen met de kinderen gaan rekenen. Wat kost nu een kapotte autospiegel? Wat moet de gemeente betalen voor een nieuwe abri? Als je de getallen noemt gaat het leven. Zeker als je ze voorhoudt dat met dit geld ook enkele speeltuinen kunnen worden aangelegd."

Coffeeshop

Een man uit het publiek merkt tijdens het afsluitende 'vragenuurtje' op dat niet alle schuld bij de jeugd moet worden neergelegd en dat volwassenen ook asociaal gedrag kan worden verweten. Hij complimenteert de burgemeester met het nieuwe softdrugsbeleid. ,,Ik woon naast de coffeeshop. Ik was daar geen voorstander van, maar zoals het nu gaat hoor je mij niet klagen. We moeten niet de illusie hebben dat je drugs uit de wereld kunt bannen." De bijeenkomst van het wijkplatform Centrum, die twee weken geleden werd gehouden in het CJMV-gebouw, was volgens hem een groot succes. ,,Met mensen die je voorheen niet kende maak je nu op straat een praatje. Het was leerzaam en gezellig. Als je over veiligheid praat dan gaat het in mijn ogen vooral om sociale cohesie." Opvallend was ook de inmenging van zijn echtgenote. Ze is opgegroeid aan de westkust van Amerika waar ze dicht bij de natuur stond. ,,We hebben groene plekken nodig in het dorp", luidt haar pleidooi. ,,Kinderen moeten meer kunnen spelen. Er is een wezenlijk verband tussen meer groen en minder vandalisme. Sliedrecht wordt helemaal volgebouwd. Daarmee kweek je agressie."

advertentie