Aftrap 'Verzuip jij je toekomst?'

Nieuws

SLIEDRECHT - In de regio Zuid-Holland Zuid wordt maandag 30 maart de aftrap van het regionale project 'Verzuip jij je Toekomst?!' verricht. Met dit project willen de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid het alcoholgebruik onder jongeren terugdringen.

Uit cijfers blijkt dat alcoholconsumptie onder jongeren hoog is. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van deze jongeren maar ook voor de samenleving. Dit blijkt uit de gevolgen van overmatig alcoholgebruik onder jongeren, zoals vechtpartijen en vernielingen. Ook 'comazuipen' komt steeds vaker voor. De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid willen, samen met partners als de GGD, Openbaar Ministerie en Politie, het alcoholgebruik onder jongeren terugdringen. Dit willen ze bereiken met voorlichtingsactiviteiten, maar ook door strengere wet- en regelgeving en handhaving. Het project wil met haar beleid goed aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Vandaar dat zij een jongerenpanel in het leven gaat roepen. Daarnaast is de projectgroep ook zeer geïnteresseerd in de mening van ouders over alcoholgebruik onder jongeren en zal zij ook daarvoor een klankbordgroep inrichten.

Niet alleen in de regio ZHZ is het alcoholgebruik onder jongeren te hoog. Ook in andere regio's bestaan alcoholproblemen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt het belangrijk dat het alcoholgebruik onder jongeren in Nederland wordt teruggedrongen en levert zodoende ook een bijdrage aan het project 'Verzuip jij je toekomst?!'.

advertentie