Walstroomvoorzieningen voor betere luchtkwaliteit

Nieuws

SLIEDRECHT - De Drechtsteden hebben besloten gezamenlijk walstroomvoorzieningen aan te brengen. Daarmee kunnen schippers die afmeren stroom vanaf de wal krijgen. Het gebruik van eigen generatoren is dan niet meer nodig. Dat levert een verbetering van de luchtkwaliteit. De Europese commissie heeft daarom € 1,12 miljoen beschikbaar gesteld.

In het Regionaal Programma Luchtkwaliteit 2006 -2010 Drechtsteden is een analyse gemaakt van luchtvervuiling en zijn concrete maatregelen geformuleerd. Eén van de maatregelen is het gebruik van walstroom door de binnenvaart en riviercruiseschepen. Door het gebruik van walstroom hoeven schippers geen dieselgeneratoren meer te gebruiken voor hun verblijf in de Drechtsteden. Daardoor is de uitstoot van ondermeer CO2 een beduidend stuk minder en wordt de lucht schoner. Daarnaast vermindert de geluidhinder die generatoren veroorzaken.

Voor het realiseren van walstroomvoorzieningen zijn investeringen nodig. Vanwege het grote milieuvoordeel draagt de Europese Commissie € 1,12 miljoen bij voor dit project. Ook vanuit de Provincie Zuid-Holland wordt een belangrijke financiële bijdrage geleverd. Dat maakt voor de Drechtsteden de investeringen in walstroominstallaties een stuk aantrekkelijker. Er worden in het plan totaal circa 30 walstroomkasten geplaatst. De kasten bieden meerdere aansluitingen. De vijf gemeentes die walstroom aanleggen zijn Alblasserdam, Dordrecht Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Voor het gebruik van walstroom zijn meerdere mogelijkheden om deel te nemen en af te rekenen. Hoe dat in de Drechtsteden wordt geregeld is nog onderdeel van gesprek. Het gebruik van creditcards is bijvoorbeeld mogelijk, maar het gebruik van een mobiele telefoon is ook denkbaar. Belangrijk is dat ook buitenlandse schippers stroom van de wal kunnen afnemen.

advertentie